Postavy adventu a Vánoc

Vydáno:

Pomalu a jistě se blíží čas, který na celém roce asi nejvíce milují děti. Čas předvánoční a vánoční. Zkusme se v této uspěchané době zastavit a podívat se na tuto část roku, která byla odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředena starými pohanskými zvyky, trochu jinak. Připomenout si, jak to vypadalo v dobách našich prababiček, kdy jejich domovy obcházely různé postavy a „strašidla“.

Postavy adventu a Vánoc
Pavla
Čivrná,
vychovatelka ve školní družině, ZŠ T. G. M. Poděbrady
Informace, které zde uvádím, byly získány z různých dostupných materiálů a určitě se zvyky a tradice mohou krajově lišit. Většina postav je opředených legendou, těm se dnes ale věnovat nebudeme, zaměříme se spíše na zvyky s nimi spojené. Nezacházím tedy do úplné „hloubky“ jednotlivých postav, spíše mi šlo u dětí o probuzení zájmu o lidovou kulturu a minulost, aby získaly povědomí o jiných tradicích, zvycích a rituálech, než které běžně znají.
Dané postavy jsme se snažili podle získaného popisu, jak asi vypadaly, jaký nosily oděv a co k nim patřilo, výtvarně zpracovat. Ze všech těchto postav jsem vytvořila velkou informační nástěnku. Během prosince jsme se s těmito postavami průběžně seznamovali a některé si vyrobily děti domů. Na závěr jsme si zkusili sehrát scénky, jak to asi kdysi vypadalo. Děti si vytvořily skupinky, s mojí pomocí si připravily jednoduché oblečky a rekvizity. Potom podle toho, co se dozvěděly, samy nacvičovaly krátká představení, kterými jsme si chtěli přiblížit dobu dávno minulou. Když bylo vše nacvičeno, tak se děti směle pustily do představení svých scének ostatním v družině.

Související dokumenty