Pomocníci čarodějky Knihodějky

Vydáno:
Pomocníci čarodějky Knihodějky
Ivana
Staňková,
ŠD Slavkovice při ZŠ Nové Město na Moravě
Měsíc: LISTOPAD
Téma: Knížky básniček a písniček
Cíle:
-
Orientovat se v poezii pro děti.
-
Znát autory dětských knížek veršů.
-
Cvičit si paměť a slovní zásobu.
-
Umět se prezentovat před ostatními.

Související dokumenty