Pohádkové úkoly a hry

Vydáno:

Hry, náměty a činnosti, které zde naleznete, jsou vyzkoušené s dětmi mladšího školního věku. Vybízí k rozvíjení dětské fantazie, poskytují příležitost změny, odpočinku a zábavy. Jsou důležitým motivačním prostředkem k získávání vědomostí, ovlivňují duševní vývoj, umožňují nejen zábavu, rozptýlení, ale i uspokojení. Podněcují k nejrůznějším myšlenkám, vzbuzují zájem, poskytují příležitost pro pestrou a mnohotvárnou činnost, při které dítě realizuje svoje nápady, představy. Velký důraz je směřován na svobodný projev dítěte s možností využití originality vlastního úsudku. Nabízené aktivity mohou být nejrůznějšími způsoby kombinovány, doplňovány, upravovány a měněny.

Pohádkové úkoly a hry
Naděžda
Kalábová,
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Popletená pohádka
Děti mají za úkol vymyslet svoji vlastní pohádku se zajímavou zápletkou, ve které jsou hlavními hrdiny smyšlené pohádkové bytosti. Děti, které nechtějí vymýšlet textovou pohádku, ji mohou namalovat, případně zazpívat. Děti mohou tvořit individuálně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Hodnotíme nápaditost a fantazii. Pohádky dětí vystavíme, vyzdvihneme píli a snažení všech dětí.
Úkoly:
a)
Vymysli a napiš popletenou pohádku.
b)
Nakresli nebo namaluj popletenou pohádku.
c)
Zahraj nebo zazpívej popletenou pohádku.
Skřítek a jeho vlastnosti
Děti mají za úkol nakreslit jednu pohádkovou postavičku a vymyslet její vlastnosti. Úkol lze plnit jednotně, případně pracujeme-li se skupinou dětí odlišného věku, lze umožnit starším dětem vlastní zpracování daného úkolu. Jednoduchou postavou vhodnou ke splnění úkolu je skřítek. Dětem, které zvládnou vlastní pohádkovou postavičku, ponecháme prostor k rozvoji fantazie, myšlení a tvořivosti.
Cestička plná čísel
Připravíme si kartičky s čísly od 1 do 5 a rozhodíme je po vyznačené cestičce. Děti jednotlivě vyznačený úsek procházejí a snaží se v prostoru všechna čísla vyhledat a provést zpaměti jejich součet. Po návratu do cíle výsledek nahlásí vedoucímu hry.
Území pohádkových bytostí
Před touto hrou děti nejprve vyzveme k tomu, aby nakreslily pastelkami na čtvrtku podle své fantazie obrázky nejrůznějších pohádkových bytostí a po dokončení k jednotlivým obrázkům pohádkových postaviček vymyslely také jména a příjmení. Jména nalepíme na přední část obrázku. Obrázkové postavičky rozmístíme ve vyznačeném prostoru. Úkolem dětí je pohádkové bytosti spočítat a zapamatovat si jméno pohádkové bytosti s nejdelším jménem a příjmením. 
Co ukryla princezna před zlým drakem
K této hře využijeme obrázky z časopisů, případně kartičky nekompletního pexesa. Připravíme si několik kartiček různých věcí - např. deštník, korále, prsten, koruna, šaty, a rozmístíme je v prostoru. Úkolem dětí je všechny věci, které princezna ukryla, najít, překreslit na papír a neprozradit ostatním, jaké předměty nalezly.
Pátrací akce aneb po stopách skřítka Myslíka
S dětmi se vydáme na vycházku za poznáním. Na začátku vycházkové hry si děti určí tři písmenka (např. A, B, C). Poté každé samostatně sleduje cestu a zapisuje, kolik věcí, které začínají dohodnutými písmenky, cestou potkaly. Vítězí nejpozornější.
Barevné skládání
Děti pracují samostatně a v dohodnutém čase (5 minut) ze slov tvoří věty, ve kterých se vyskytují nejrůznější barvy. Věty na základě vlastní fantazie mohou doplnit obrázkem nebo slova vyjadřující barvu napsat odpovídající barevnou pastelkou.
Na bílý papír malíř namaloval zelené lístečky. V zelené trávě vyčnívaly hnědé zaječí uši. V zeleném triku a modrých trenkách běhá Pepík po zelené louce.
Vlastní monogram
Kdo chce navštívit pohádkové bytosti, musí se umět netradičním a zajímavým způsobem podepsat. Stačí nakreslit monogram - začáteční písmeno jména a první písmenko příjmení. Touto činností podněcujeme žáky k samostatným návrhům. Na papír si nejprve tužkou nakreslí obrysy počátečních písmen jména a příjmení a ta se potom snaží originálním způsobem vybarvit. Při zdobení písmenek mohou experimentovat při kombinaci různě barevných odstínů. Hodnotíme barevnost, originalitu a fantazii.
Kdo nejvíce
Děti napíšou seznam všech věcí, které mají právě u sebe nebo ve své blízkosti - v pouzdře, v aktovce, na sobě. Slova se nesmí opakovat.
Louka plná fantazijních kytek
V pohádkové říši roste spousta zvláštních květin. Jsou velmi zajímavé a pestře zbarvené.
Děti na základě fantazie malují květiny pestrými barvami na karton. Květiny potom dotvoří černým fixem.
Kouzelné boty
Děti popisují, kdyby měly k dispozici kouzelné boty, kam by se chtěly podívat, případně která místa by chtěly navštívit.
Protiklady
Úkolem dětí je vytvořit protiklady k uvedeným přídavným jménům, případně podstatným jménům. Děti samostatně vytvářejí protiklady k uvedeným přídavným jménům.
Černý - bílý, tenký - tlustý, malý - velký, široký - úzký, lehký - těžký, tichý - upovídaný aj.
Přídavná a podstatná jména potom využijí k vytváření pohádkového příběhu.
Čaroděj nosí černý plášť pošitý bílými kapsami. Tenký led se prolomil pod tlustým černokněžníkem. Malý skřítek měl na hlavě velkou čepici. Široký pásek a úzké nohavice měl trpaslík Vendelín. Ježibaba nosí lehký plášť, ale na nohou má obuty těžké boty. Tiché zvonění budíku slyšela upovídaná královna.
Čarování s čísly
Do kroužků napiš různé kombinace čísel jedna až čtyři a do středového kroužku napiš výsledek součtu všech čísel kolem.
Území pohádkových příšerek
Cílem této aktivity je využít volný čas efektivním způsobem. Úkolem dětí je projít území pohádkových příšerek - tak, aby je nikdo neviděl.
V přírodě označíme krepovými fábory libovolný úsek mezi keři a stromy a vymyslíme si, že se nacházíme v území příšerek, před kterými se musíme chovat nenápadně, aby nás příšerky neviděly. Děti se snaží projít tiše v podřepu dohodnutý úsek - jako by byly neviditelné.
Soutěž strašidel
Cílem je rozvíjet nápaditost a fantazii, kdy si děti vyrobí nebo připraví masku strašidla, vymyslí mu jméno a představí ho ostatním dětem. Masku mohou vytvářet z nejrůznějších materiálů, třeba i z papíru, a to tak, že namalují na výkres obrys svého obličeje a vystřihnou v něm nůžkami oči. Masku zajímavým způsobem pomalují a dozdobí (nastříhanými zbytky látek, papírovými pruhy).
Strašidelný pohádkový les
Úkolem dětí je nakreslit a popsat, jak vypadá pohádkový les, kde řádí strašidla.
Děti pastelkami nakreslí, jak si na základě vlastní fantazie představují pohádkový les, kde řádí strašidla, a slovně jej popíšou.
Skládání puzzle
Cílem aktivity je sestavit rozstříhaný obrázek z jednotlivých částí. Dětem připravíme rozstříhaný obrázek pohádkové bytosti, například strašidla, a úkolem dětí je složit z jednotlivých částí celý obrázek.
Jmenné počítání
Dětem přečteme krátkou pohádku, která je napsaná pod tímto textem. Následně děti odpovídají na předem připravené otázky vztahující se k textu.
Otázky:
-
Kolik jmen se vyskytlo v textu?
-
Jak se jmenovaly čarodějnice?
-
S kým kamarádila čarodějnice Květa?
-
S kým se přátelila čarodějnice Berta?
-
Která z čarodějnic si ráda povídala se zvířátky?
-
Kolik živočichů si Berta oblíbila?
Žily, byly dvě čarodějnice. Jedna se jmenovala Květa a druhá Berta. Byly veselé, měly rády legraci a uměly spoustu věcí. Kromě toho, že zvládaly perfektně let na koštěti, také uměly nejrůznější kouzla a čáry. Výborně znaly všechny byliny, které rostly v blízkosti jejich chaloupky. Květa se kamarádila se skřítkem Arnoldem, vílou Betynkou a strašidýlkem Jonáškem. Berta zase většinu času trávila s lesními zvířátky - mravencem Kryšpírkem, broukem Juliánem a ještěrkou Matynkou. Měla ráda všechna zvířátka, ale tyhle tři si strašně moc oblíbila a velmi ráda si s nimi povídala.

Související dokumenty