Pohádkové hry a hraní

Vydáno:

Nabízené aktivity poskytují podněty pro pestrou a mnohotvárnou činnost, otevírají cestu k zajímavým možnostem - k uplatnění dětských nápadů a myšlenek, k prohloubení školních vědomostí. Aktivity jsou vhodné pro děti mladšího školního věku.

Pohádkové hry a hraní
Naděžda
Kalábová,
vychovatelka, Základní škola Prostějov,
Dr.
Horáka 24
Čtení pohádek je pro děti mimořádně významné. Při poslechu textu děti poznávají slova, seznamují se s novými věcmi, diskutují nad případnými problémy, které vnímají dětským způsobem. Kromě toho dochází u dětí k rozvoji slovní fantazie, protože na základě poslechu pohádky přemýšlejí nad vyskytujícími se problémy a snaží se dětským způsobem hledat vhodná řešení určité situace.

Související dokumenty