Podpora čtenářství ve školní družině

Vydáno:

Ve školních družinách se často v odpočinkových činnostech předčítá, čtou se knihy na pokračování. Družiny spolupracují s místními i se žákovskými knihovnami, vznikají čtenářské kluby. Děti si mohou přinášet vlastní knihy, pořádají si výstavky knih a družinové knihovničky. I v naší družině se každý den potkáváme s knihou nebo dětskými časopisy. Děti jsou zvyklé na každodenní čtení po obědě a volný přístup k různým typům knih jak naučných, tak beletristických.

Podpora čtenářství ve školní družině
Jaroslava
Pachlová
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
V loňském školním roce jsme se zapojili do 5. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy s tématem „Má oblíbená kniha“, kterou vyhlásily stejně jako v předchozích letech Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Našimi partnery se stali žáci ze slovenské ZŠ Medňanská v Ilavě.
Strážští a ilavští žáci si tak vyměnili balíčky s malovanými záložkami a poznávali, které knihy jsou mezi dětmi ty nejoblíbenější.
KTERÁ JE NEJOBLÍBENĚJŠÍ?
Se slovenskými kamarády jsme spolupracovali i nadále a vytvořili jsme anketu, kde jsme se ptali dětí, rodičů i prarodičů, jaká dětská knížka je ta jejich nejoblíbenější. Papírový nebo elektronický dotazník ve Stráži vyplnilo 82 respondentů, v Ilavě 185 dospělých a 157 dětí. A jak naše pátrání dopadlo?
Zatímco Povídání o pejskovi a kočičce zabodovalo jako dětská četba u slovenských dospělých, u nás je nejoblíbenější knihou současných dětských čtenářů. Spisovatel Ondřej Sekora a jeho Ferda Mravenec byl u dospělých českých a slovenských čtenářů oblíbenou dětskou knihou, ale čtou ho i dnešní dětští čtenáři. Babička Boženy Němcové se objevila společně jako nejoblíbenější u slovenských i českých dospělých respondentů.
U odpovědí dospělých, jaké knihy se jim líbily v dětství, se některé slovenské a české odpovědi shodovaly, hlavně na českých autorech Němcová, Sekora, Josef Čapek, dále pak klasika, jako Verne, May.
U dnešních dětí ze Stráže se objevovali nejvíce čeští autoři, zatímco u ilavských žáků vedli zahraniční autoři, a žáci obou škol se tak na čtenářském vkusu neshodli. Ovšem musíme podotknout, že škála odpovědí byla velmi široká a roztříštěná, nelze tedy z toho vyvozovat relevantní závěry.
PRÁCE S DĚTSKÝMI ČASOPISY
V celoročních plánech a v činnostech školních družin často najdete aktivitu „Práce s dětskými časopisy“. Co si pod tímto souhrnným názvem představit? Různé typy médií, tedy i časopisy, mají značnou váhu při utváření určitých hodnot jedince, proto se i ve školní družině snažíme nepodléhat přílišné podbízivosti titulů a vybírat ty, které si zachovávají vzdělávací charakter a motivují k tvořivým činnostem.
Zde uvádím náměty na činnosti, které realizujeme v naší družině:
-
rozvoj čtenářských dovedností - většinou i zarytí „nečtenáři“ si rádi přečtou alespoň vtip, obrázkové čtení pro začínající čtenáře, komiksy...
-
poslechové a relaxační aktivity - předčítání vychovatelkou
-
individuální či skupinové plnění úkolů - labyrinty, rébusy, doplňovačky, hlavolamy, dokreslovačky...
-
vyrábění podle návodů
-
tvořivá práce s různými přílohami - vystřihovánky, výroba a hra stolních her
-
výzdoba vloženými plakáty
-
tvoření sbírek - říkanky a básničky, zpěvníčky, vtipy, hádanky...
-
využití starších čísel ke tvořivým výtvarným, pracovním a vzdělávacím činnostem
Výběrem časopisů se snažím pokrýt všechny věkové skupiny a zájmy dětí. Pracujeme spíše s tradičními dětskými časopisy, jako jsou Mateřídouška, Sluníčko, Pastelka, Můj vláček, Čtyřlístek, ABC, které máme předplacené. Reklama je všudypřítomná a i s tímto aspektem se snažíme pracovat.
V neposlední řadě se snažíme také sami vytvářet časopisy s naší tvorbou nebo jsme tvořili elektronické knihy na iPadech v Book Creatoru.
A co takhle pyžamová párty, kde si děti vyberou svou oblíbenou knihu na předčítání před spaním? Prostě každá možnost, jak u dětí podpořit čtenářství, je vítaná.

Související dokumenty