Od Tří králů ke svatému Valentýnu

Vydáno: 5 minut čtení

Tentokrát si ukážeme, jak si vyrobit zvířátko, a to konkrétně opičku, následovat bude skleněná ozdobná dózička a jako poslední si vyrobíme obrázek ze srdíček - srdíčkovou kočičku. Tu můžeme rovnou vyrobit jako „valentýnku“. A jak za malou chvíli uvidíte, nejen, že si společně s dětmi vyrobíme krásné věci, ale také se chováme ekologicky, protože dnes budeme recyklovat. A co dnes všechno budeme potřebovat?

Od Tří králů ke svatému Valentýnu
Alexandra
Hejlová,
výtvarnice
OPIČKA
Budeme potřebovat:
-
bílé čtvrtky;
-
karton (kousek z jakékoliv krabice);
-
nůžky;
-
lepidlo HERKULES (tuhé nebo tekuté);
-
nalepovací oči;

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled při zájmovém vzdělávání
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Snížení úplaty za školní družinu