Matika je (druž)IN

Vydáno: 16 minut čtení

Do školních družin po celé České republice docházejí během školního roku tisíce dětí. Mnohé v družinách tráví několik hodin denně a paní vychovatelky jsou pro ně jedny ze zásadních osob v jejich dětském životě.

Matika je (druž)IN
Ing.
Dana
Pražáková,
Ph.D.,
Nová škola, o. p. s.
Když jsem byla malá, ve třetí třídě jsem měla paní vychovatelku, o které si nepamatuji nic jiného než posměšnou říkanku. O rok později jsme ale dostali úplně jinou paní, na kterou vzpomínám po desetiletí. Ještě nedávno u mých rodičů v kuchyni visel sádrový obrázek s kačenkou, který jsme s touto hodnou paní dělali právě v družině.
Možná i vzpomínky na vlastní dětství mě vedly před pár lety k zájmu o družiny. Snažila jsem se hledat v odborné literatuře, ptala jsem se expertů a zjistila, že družiny stojí mimo zájem akademické veřejnosti. Víme o nich z výkazů MŠMT a ze stručných zpráv České školní inspekce. Vychovatelky mají svou asociaci, občas se objeví nějaký metodický materiál z dílny Národního pedagogického institutu nebo od neziskových organizací, ale není to nijak systematické. Naprostá většina námětů pochází přímo z dílen aktivních vychovatelek, které pracují bez větší odborné podpory. Přitom je to velká škoda. Školní vzdělávací programy družin mohou skvěle navazovat na školní vzdělávací program základní školy, učitelé a vychovatelé mohou spolupracovat a společně přispívat k tomu, aby děti mohly dosahovat co nejlépe svého potenciálu.
I proto jsme před několika lety připravili projekt, který se z velké části soustředí právě na aktivity, které mohou být realizovány ve školních družinách. Chtěli jsme dětem ve školní družině umožnit rozvoj matematické gramotnosti formou nejrůznějších herních aktivit založených převážně na prostředích z Hejného metody. Naším cílem bylo aktivity odzkoušet a připravit tak, aby je mohla využít vychovatelka v každé škole, nejen tam, kde využívají matematiku vedenou Hejného metodo

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Bílá kniha
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Mediální vzdělávání
Školní metodik prevence
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Snížení úplaty za školní družinu
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád