Jak vybírat ideální hračky do družiny

Vydáno:

Na vychovatele i rodiče se valí ze všech stran nabídka nepřeberného množství hraček. Útočí na ně z televizní reklamy, poštovní schránky je denně vítají hromádkou letáčků a hračkářství praskají ve švech... Jak tedy poznat, která hra či hračka bude ta pravá a udělá dětem největší radost? Odpověď je překvapivě jednoduchá - největším přínosem je pro děti hračka, která je o kousek posune, naučí něčemu novému. Například tvořivosti či logickému myšlení, hračka, která pomůže s jemnou motorikou, vyjadřováním či představivostí.

Jak vybírat ideální hračky do družiny
Mgr.
Michaela
Dostálová
 
tisková mluvčí společnosti Scio
Dětský věk je ideálním obdobím pro rozvoj měkkých dovedností, tolik potřebných pro budoucí osobní i pracovní život. Nejvíce se děti naučí při hře, pomocí vlastních zážitků a zkušeností.
Vhodné hračky rozvíjejí fantazii, učí děti rozumět sobě samým i světu okolo a v neposlední řadě jim pomáhají řešit problémy.
Rozvojové hračky, jež mohou v družinách vychovatelky využívat, naleznou, díky projektu www.HrackyVzdelavacky.cz, pěkně pohromadě na jednom místě. A naleznou tam také speciální návody neboli nápadníky aktivit, které jsou vytvářeny k jednotlivým hračkám i hrám, a popisují, jaké možnosti daná hračka skýtá. Co nabízí při maximálním využití, tedy po jakých stránkách může dítě rozvíjet, jak se s ní dá, mnohdy netradičně, avšak velmi efektivně hrát.
Návody připravují lidé, kteří se věnují pedagogice i psychologii. Každá hra i hračka projdou rukama odborníka, až potom jsou doporučovány a jsou k nim vytvářeny zmiňované nápadníky aktivit.
Příkladem hračky vzdělávačky je třeba desková hra Akce ostrov. Určena je předškolákům i malým školákům. Zábavnou formou rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro plynulý start školní docházky i jeho následné pokračování. Mimo rozpoznávání délky, množství i barev učí děti spolupráci a rozvíjí jejich řečové dovednosti.
Měli bychom také myslet na to, aby byla hračka
 
bezpečná, z nezávadného materiálu a odolná;
 
věkově vhodná;
 
jednoduchá;
 
atraktivní a zajímavá;
 
lákavá, ale vkusná;
 
motivující - má být pro dítě výzvou;
 
variabilní - lze ji mnohostranně využít;
 
počítá s interakcí;
 
výchovně hodnotná.
NEZAPOMEŇME NA EMOČNÍ INTELIGENCI, TA BÝVÁ V ŽIVOTĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ IQ...
Emoční inteligence neboli EQ rozhoduje o tom, proč jsou různí lidé více či méně úspěšní, ačkoliv jejich IQ dosahuje podobných hodnot. Děti, jejichž emoční kvocient je vyšší, umí pružněji a úspěšněji řešit problémy i reagovat v situacích, které život přináší. V životě nikdy nejde jen o schopnost vyřešit logickou úlohu. Můžeme mít tisíce dobrých nápadů, když je ale neumíme prodat, nikdy je nebudeme mít možnost realizovat. Když neodhadneme dobře postoje a naladění lidí, s nimiž mluvíme, nedomluvíme se s nimi. Budeme mít problém navázat pevný vztah.
Zřetelně se souvislost mezi emoční inteligencí a úspěšností projevuje v rodinném a společenském životě, kde schopnost vycházet se sebou a s druhými vystupuje ještě více do popředí.
PROČ JE EQ TAK DŮLEŽITÉ
Emoce nám pomáhají vyjadřovat nejen naše pocity, ale také orientovat se ve světě, rozlišovat priority naše i druhých. Jsou zdrojem naší životní energie i motivace k čemukoliv. Emoční systém náš i našich dětí je vystavován zvýšeným nárokům, reprezentovaným nesmírným množstvím podnětů, které ho aktivují. Celkově to vede ke zvýšené povrchnosti a prchavosti prožívání. Pokud si máme zachovat duševní zdraví a zároveň být schopni pěstovat opravdové a hluboké vztahy s druhými lidmi, nemůžeme nad nimi jen tak mávnout rukou a tvářit se, že neexistují. Je důležité najít způsoby, jak s emocemi zacházet. Tak jako v případě jakýchkoli jiných dovedností je nejlepší, začneme-li s jejich rozvojem již v dětství.
Pedagogové i rodiče mají v tomto smyslu jedinečnou příležitost pokusit se naučit děti způsobům, jak měnit „biochemii“ svých emocí. Pomoci jim, aby byly přizpůsobivější, dovedly lépe zvládat náročné situace a byly prostě šťastnější.
JAK EMOČNÍ INTELIGENCI ROZVÍJET
Pedagogové i rodiče by měli děti podporovat ve vytrvalém úsilí, oceňovat jejich snahu a pomáhat jim stanovovat realistické cíle. Vyhnout se chvále, která se nezakládá na realitě.
Zdůrazňovat spíše uspokojení ze společného díla než individuální úspěch.
Existují i způsoby, jak emoční inteligenci u dětí rozvíjet vědomě a cíleně - v rodině nebo v rámci školního i mimoškolního vzdělávání. Mezi hlavní metody rozvoje emoční inteligence u dětí patří čas trávený společně s rodiči a vychovateli, věnovaný povídání, vyprávění příběhů, čtení knih, sledování filmů a následné reflexi.
Další, specifičtější, technikou rozvoje EQ u dětí jsou například různé slovní hry. Ty rozšiřují slovník pro vyjádření pocitových stavů, zlepšují komunikační dovednosti, rozvíjejí schopnost vyjednávat s druhými a řešit konfliktní situace.
JAK ROZVÍJET EQ U DĚTÍ VE VĚKU 4-10 LET
Malé děti projevují emoce velmi často, ale není vždy snadné s nimi pracovat.
Vyžaduje to názorné příklady a ty poskytují např. pohádky.
Této silné přednosti pohádek využívá i kniha Ferda a jeho mouchy, kterou ve spolupráci s dětskými psychology připravila společnost Scio. Jednotlivé pohádky se věnují několika emocím a jsou doplněny metodickou částí pro vychovatele i rodiče. Ta ukazuje, kde při čtení pohádku zastavit, na co se dětí ptát, jak reagovat. Součástí této pomůcky k rozvoji EQ je i plyšová hračka, která představuje hlavního hrdinu, žabáka Ferdu. Interakce dětí a hračky během čtení jednotlivých příběhů umožňuje dětem lépe se vžít do pocitů Ferdy. Pomáhají jim k tomu i plyšové mouchy, které vyjadřují, svou barvou i výrazem jednotlivé emoce. Děti je mohou brát s sebou na různá místa (k lékaři, na hřiště, do školky), a dávat tak najevo, jak jim je a jak se cítí.
Na závěr je potřeba říci, že role pedagoga i rodiče by neměla končit u výběru hračky. Protože čas strávený s dětmi přímo při hraní nenahradí i sebedokonalejší hračka.

Související dokumenty