Inspirace stromy

Vydáno: 4 minuty čtení

Podzim je časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Možná i proto je 20. říjen vyhlášen jako Den stromů. Tento den má připomenout, jak důležité jsou pro náš život stromy. Kromě toho, že zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují ve svých korunách prachové částice, brání šíření hluku, snižují rychlost větru, zabraňují erozi půdy, podílejí se na tvorbě kyslíku, jsou útočištěm a domovem mnoha živočichů, kladně působí na naše zdraví a vytvářejí krajinný ráz, jsou stromy nevyčerpatelným zdrojem estetických zážitků a inspirací.

Inspirace stromy
Jaroslava
Pachlová
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
Ve školní družině jsme se proměnili ve stromové badatele a zde je malá ukázka toho, jak jsme se nechali stromy v podzimním období výtvarně inspirovat.
Malování na listy
Toto byla výtvarná činnost, která děti velmi bavila. Daný formát listu je „nutil“ pracovat uvážlivě, ale nepotlačoval jejich fantazii. K této aktivitě jsme potřebovali vylisované listy, akrylové barvy, štětce, vodu ve skleničce, hadřík, oboustrannou lepicí pásku a barevné polokartony. Děti malovaly akrylovými barvami na vybraný list několika způsoby. Mohly sledovat linie a plošky listu, případně se nechaly inspirovat tvarem a tvořily strašidýlka a duchy, případně broučky, vytvářely dekorativní listy atp. Po dokončení práce daly list uschnout a vybraly si barevný polokarton, na který list s pomocí paní vychovatelky přilepily oboustrannou páskou.
Poznámka: Některé listy byly předem nalakované, ale není nezbytně nutné. Namalované usušené lístky je lepší před lepením na chvíli zatížit, protože při lepení disperzními lepidly přijme list ztracenou vlhkost a začne se kroutit.
Pásová frotáž
Na chodbu jsme připevnili náš kolektivní družinový podzimní obraz, který vznikal společnými silami. Přes celou délku družiny jsme rozvinuli dlouhý pás papíru (může být z role či slepovaný z menších formátů). Pod dlouhý pás jsme vložili spadané listy z různých stromů, okraje pásu jsme přichytily izolepou, aby se při práci papír neposouval, a pomocí voskovek jsme rovnoměrně přejížděli po povrchu papíru, kde se vytvářely barevné otisky listů (technika frotáže). Nakonec celý pás děti lehce přetřely vodovými barvami v teplých podzimních tónech.
Podzimní paletky
V této venkovní aktivitě jsme společně s dětmi zjišťovali, jaké barevné tóny umí podzim vytvořit. Z tvrdého kartonu jsme vystřihli velké paletky ve tvaru listu. Děti pracovaly ve dvojicích i jednotlivě, v okolí školy vyhledávaly barevné listy, které vlepovaly na svou paletu.
Veselé stromy
Během září a začátku října jsme se v družině už naučili spolupracovat, a protože se blížil Den stromů, tak jsme stromy na jejich slavnost pěkně a vesele oblékli. Nejdříve jsme ale museli nastříhat dlouhé, cca 5 cm široké pásy z krepového papíru a pak už jen stačilo naše stromy před školou „ustrojit“. Dvojice dětí si vybrala strom a jeho kmen obmotávala barevnými krepovými stuhami. Škoda jen, že jsme na veselé podkolenky, svetry či šály neměli více materiálu.
Barvy podzimu
Na výzdobu oken jsme vytvořili listy voskovou technikou. Nastrouhali jsme voskové pastelky v barvách podzimu na obyčejný kancelářský papír již s předem obkreslenými listy podle šablon. Na nastrouhané pastely jsme položili pečicí papír a paní vychovatelka pomocí žehličky voskové pastely rozehřála. Tím, že voskové šupinky roztály, stal se papír transparentním. Nakonec jsme listy vystřihli a ozdobili s nimi okna. Podzimní sluníčko listy krásně rozzářilo.
Během podzimních měsíců jsme výtvarných a rukodělných aktivit inspirovaných stromy samozřejmě vyzkoušeli o mnoho více – dělali jsme kouřové otisky listů, oblékali jsme přízí siluety stromů, pracovali jsme s listovou drtí, udělali jsme strom přátelství, knoflíkový strom, malovali jsme pozitiv a negativ stromu, vyráběli tzv. „camrátka“ atd. Mimo to jsme vyzkoušeli i mnohé pokusy. Jeden, který je spojen i s estetickým prožitkem, přináším jako poslední aktivitu.
Křídlatá dvojnažka jako vrtulníček
Při seznamování se stromy jsme samozřejmě narazili i na zajímavé plody javoru. Venku jsme je pouštěli a dívali se, jak se krásně při padání točí. V družině jsme na podobném principu vyrobili i náš vrtulníček. Narýsovali jsme na papír obdélník 17 cm x 6 cm a podle schématu vnitřní čáry (mezery jsou 2 cm a vnitřní čáry jsou dlouhé 15 cm).
Děti si budoucí vrtulku vybarvily, vystřihly podle čar, roztáhly a volné konce spojily kancelářskou sponkou. Nakonec uchopili vrtulku za střední část proužku, který je naproti spojeným koncům, a pustili. Vrtulka se krásně roztočila, zrovna tak jako ta z javoru. Takto je možné s naprosto minimálními náklady demonstrovat přírodovědné pokusy.

Související dokumenty

Články

Inspirace stromy 2