Hra s fantazií aneb Tajemství skřítkovy lesní říše

Vydáno:

Školní družina poskytuje dětem prostor k různým činnostem, soutěžím a hrám. Při těchto činnostech se učí děti mezi sebou spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat mezi sebou, porovnávat výsledky své práce. Proto nabízím k vyzkoušení i nápady plné fantazie. Děti rády poznávají nové a nové hry, experimentují, na základě bohaté fantazie si hrají, plní nejrůznější úkoly, vymýšlí zajímavé texty, ve kterých uplatňují své nápady, fantazii, kreativitu.

Hra s fantazií aneb Tajemství skřítkovy lesní říše
Naděžda
Kalábová
Náměty a hry podněcují děti k různým činnostem. Vedou k rozvoji fantazie, seznamují s novými poznatky, rozvíjí myšlení, řeč, schopnosti souvislého vyjadřování, podněcují aktivitu, vlastní snažení, zvyšují představivost, ovlivňují city a nápady dítěte. Cílem úkolů a her, které naleznete níže, je zábavným způsobem podnítit dětskou aktivitu, samostatnost, nápaditost v návaznosti na zkušenosti a vědomosti již osvojené. K realizaci her a úkolů využijeme dostupné materiály a nepotřebné knoflíky různých velikostí, tvarů a barev.
Hry, které naleznete v této kapitole, jsou určené dětem mladšího školního věku a vyzkoušet je můžete s dětmi ve školce nebo ve školní družině. Nabízené aktivity mohou být nejrůznějšími způsoby upravovány, doplňovány a měněny.
Realizace
Zájem dětí o tvořivou činnost vyvoláme vymyšleným příběhem z Pohádkového lesa, kde žijí skřítkové, kteří hlídají truhlici, ve který je ukrytý poklad. Truhlici objevil pod vysokou skálou chytrý skřítek Kuliočko. Truhlice je uzamčená a klíč nosí skřítek na krku, takže to, co je ukryto uvnitř, je pro ostatní tajemstvím.
Úkolem dětí je vymyslet a dovyprávět, jak to v Pohádkovém lese vypadá, nakreslit nebo výtvarně ztvárnit skřítka.
Skřítek Kuliočko žije v Pohádkové lesní říši. Jak to asi v takovém lese, kde bydlí skřítek, vypadá?
V pohádkovém lese ptačí zpěv se nese. Žije tam kromě skřítků mnoho strašidel, ale nikdo je zatím neviděl. Bydlí tam také lesní víla, která plete kabelky z trávy a je velmi milá. Na stromě hopsá neposedná veverka, její mrštnost závidí jí všechna lesní zvířátka. Ve vykotlaném pařezu bydlí lesní skřítkové, co starají se o kytičky, aby byly barevné.
Kdo další bydlí v pohádkovém lese? Koho tam ještě potkáme? Na tyhle otázky zatím odpověď neznáme.
Skřítek z papíru - kašírování
Cíl: rozvíjet fantazii, tvořivé schopnosti a dovednosti
Úkol: Vyrob si zajímavým způsobem skřítka.
Pomůcky: skleněná láhev, bílý kancelářský papír, lepidlo Apeko, vodové barvy
Natrháme pruhy papíru, namáčíme je v misce s lepidlem a postupně nalepujeme na láhev, aby byla celá potažená papírem. Hlavu vyrobíme zmačkáním papíru do kuličky a připevníme pruhy papíru k hrdlu láhve. Jeden den počkáme, až lepidlo zaschne, a potom skřítka namalujeme barvami.
Pohádkový les
Cíl: rozvíjet myšlení, komunikační dovednosti, vyjadřovací scho

Související dokumenty