Duben plný zábavy, dovádění, soutěžení, zpívání, her, poznávání a učení

Vydáno: 2 minuty čtení

Sbírání velikonočních vajíček je každoročně jarní tradicí naší zbraslavské školní družiny, kdy děti soutěží ve sběru velikonočních vajíček rozházených v ohraničeném prostoru na čas. Tuto sportovně-zábavnou disciplínu jsme letos spojili s Jarními slavnostmi, které se konaly na naší škole.

Duben plný zábavy, dovádění

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak na modrou velrybu
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Dohled při zájmovém vzdělávání
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Organizační řád soutěží a přehlídek
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní

Poradna

Daňová uznatelnost dárků pro žáky soukromé mateřské školy
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání