Děti jsme zvyklí vychovávat v reálném světě, stačí to ale?

Vydáno: 3 minuty čtení

Centrum kybernetické bezpečnosti si otázku uvedenou v titulku klade již delší dobu a výsledkem úvah tímto směrem byl projekt Kyberpohádek. Na podkladu notoricky známých pohádek vzniklo v první, pilotní fázi šest upravených verzí tak, aby dětem připomínaly důležité návyky i ve světě virtuálním, kybernetickém.

Děti jsme zvyklí vychovávat v reálném světě, stačí to ale?
Autorsk

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Změna vnitřního řádu školní družiny
Defacement webových stránek
Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zálohování dat
Počítačová pracovna
Elektronická třídní kniha
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Jak zadat školní web
Mediální vzdělávání
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Novela maturitní vyhlášky
Výběr informační technologie

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Samostudium
Školní družina
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel