Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 11 minut čtení

Cílem článku je shrnout aktivity a skutečnosti důležité pro činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena. Text vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni publikování článku.

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
Činnost školní družiny a školního klubu ve všech měsících 2. pololetí školního roku 2022/2023
Do konce školního roku 2022/2023, tj. do 31. 8. 2023, ovlivňuje činnost školních družin zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
Lex
Ukrajina"). Na základě novely tohoto zákona
-
lze využít speciální pravidla zařazování cizinců dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina do oddělení (§ 3a),
-
může v oddělení školní družiny, ve kterých se vzdělávají výhradně cizinci dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina nebo státní občané Ukrajiny, poskytovat zájmové vzdělá

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Výroční zpráva o činnosti školy
Plán kontrolní činnosti - celý rok
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela maturitní vyhlášky
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Školní klub
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zřizovatel
Snížení úplaty za školní družinu
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Směrnice
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků