Bádáme a přemýšlíme hrou

Vydáno: 5 minut čtení

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů, využití geoboardů, hravé programování s včelkou Bee-bot. Praktické ukázky uvedených činností, vytvoření sbírky jednoduchých rébusů, úloh a hlavolamů (sada úloh z kroužku zábavné logiky MyslIQ), zábavná bludiště, hry s tužkou a papírem... Všechny aktivity vyzkoušeny a realizovány ve ŠD, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Bádáme a přemýšlíme hrou
Jaroslava
Pachlová,
vychovatelka školní družiny, ZŠ Stráž u Tachova
Takto zněla anotace na pokračující vzdělávací dílnu, která se uskutečnila v rámci "Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů", který se konal letos na začátku června v Praze. Některé inspirace z dílny nabízí následující příspěvek.
V rámci vyhlášených Šablon II pro zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK si můžete založit mimo jiné i klub zábavné logiky a deskových her. V článku popíši některé aktivity, které můžete použít v klubu tohoto zaměření nebo prostě v běžném provozu ŠD, ŠK, na akcích ve škole i mimo ni, na příměstských táborech nebo si můžete zorganizovat Olympiádu důvtipu.
Před pořádným výkonem by měla přijít alespoň malá rozcvička, která zlepší koncentraci a pomůže odpoutat myšlenky od předchozí aktivity a připraví mozek na další úkoly. Začneme tedy malými mozkovými rozcvičkami.
Poznámka:
Řešení všech úkolů najdete na konci článku
MOZKOVÉ ROZCVIČKY
Dají se využít do her, úkolů, k aktivizaci dětí a podobně. Mohou mít formu jednoduchých hlavolamů, můžou to být cviky na propojení obou mozkových hemisfér, a dokonce i hry s pohybem a čísly.
1. hlavolam - Tajemná písmena
Pozorně se podívejte na písmena a přijděte na to, jaké písmeno tam chybí.
L _ B D K Č Č S Z Ř L P
2. hlavolam - Chybějící číslo
Jaké číslo doplníte místo otazníku?
3. Cviky na propojení obou mozkových hemisfér
-
levá ruka kreslí trojúhelník a pravá ruka kreslí kruh a naopak
-
levá ruka klepe rovně do hlavy a pravá ruka hladí břicho kruhovitým pohybem a naopak
-
různé tleskačky ve dvojicích nebo každý sám křížem a rovnoběžně, končíme vždy křížem
4. Hra na kódy
Nalepte dětem na čelo kousek náplasti nebo každému dítěti dejte papírový proužek kolem hlavy. Můžete použít i barvy na obličej. Každému účastníkovi napište na čelo jiné číslo, a to tak, aby vždy dvě čísla dávala například součet 100 (příklady dvojic 30/70, 99/1, 75/25, 0/100...).
Hráči své číslo tedy neznají a úkolem je beze slov najít "kód", to znamená, že se musí najít dvojice hráčů, jejichž čísla dají dohromady předem určený součet, v našem případě sto. Jakou strategii skupina hráčů zvolí, necháme na nich, ale dbáme na to, aby vše probíhalo naprosto beze slov. Může hrát i lichý počet hráčů, jeden kód nebude úplný. Hru můžete různě variovat, a to např. tak, že se budou dávat dohromady trojice. V tomto případě si předem podle počtu dětí připravte různá tři čísla, která dají daný součet (příklady na součet sto: 90/7/3, 25/5/70, 0/91/9, 30/50/20, 68/9/23...). I s prvňáčky si můžete s čísly na čele zahrát hru, a to tak, že budou muset beze slov vytvořit vzestupnou či sestupnou řadu čísel například do deseti, mohou udělat i dvě řady, když čísla napíšete dvěma různými barvami. Cílem těchto her je, aby se děti naučily vymyslet strategie vedoucí k úspěšnému řešení a spolupracovat na zadaném úkolu.
MANIPULACE S PAPÍREM
Existuje celá škála jednoduchých papírových hlavolamů, při kterých děti zapojí ruce i mozek zároveň. Postupně si zde v tomto příspěvku a v následujících číslech Speciálu představíme některé z nich (Hvězda jedním střihem, Dva kruhy, Möbiova páska, Kouzelné okénko, Záhadný papír z jednoho listu...).
5. Dva kruhy
Na přípravu hlavolamu budete potřebovat dva pásky papíru stejné šířky a délky (my vždy z delší strany papíru A4 ustřihneme dva proužky široké cca 2 cm). Z každé pásky slepte kruh a kruhy slepte křížem k sobě.
Zadání:
Odhadněte, co vznikne, rozstřihnete-li v půlce nejdříve jeden kruh, potom i druhý kruh. Nechte děti sdělovat tipy řešení a pak úkol ověřte prakticky.
Po praktickém ověření zadejte dětem další úkol: Jak docílíte toho, aby vám vznikl obdélník (případně kosočtverec, kosodélník)?
JEDNOTAŽKY
Další kategorií jsou obrazce kreslené jedním tahem. Na těchto úkolech si žáci otestují a zdokonalí důvtip a samozřejmě také logické myšlení. Protože jsem letos měla celoroční hru na vesmírné téma, připravila jsem pro děti pracovní list s hvězdnými jednotažkami.
6. Obrázky hvězd nakresli jedním tahem
Pravidla pro jednotažky: ruka se nesmí ani jednou zvednout z papíru, po žádné čáře se nesmí jet dvakrát.
Až dokončíš tuto hvězdu jedním tahem, spočítej, kolik je trojúhelníků v tomto pentagramu (v pětiúhelníku).
Počet trojúhelníků je: ______________
7. "Souhvězdí" jedním tahem
Na závěr si pohrajte s šesticípou hvězdou, nakreslete ji jedním tahem v kruhu i bez kruhu. Na kolik způsobů řešení při kreslení přijdete?
To je jen střípek z činnosti klubu MyslIQ, jehož logo pro nás vytvořila Hana Pilařová.
Náplně všech 32 lekcí (16 lekcí po hodině a půl na jedno pololetí) najdete na webových stránkách
www.zsstraz.cz
Řešení:
1. = Ú (písmena jsou počátečními písmeny názvů měsíců
L - leden, Ú - únor...)
2. = 6 (součet čísel v protilehlých polích je vždy 21)
5. Vznikne čtverec (viz obrázek u zadání)