Znáte MuŠku?

Vydáno:

„Umění je nejkrásnější prostředek k výchově vašich dětí.“ V září bude v Praze 10 otevřena nová soukromá školka - MuŠka (Mateřská umělecká školka). Ta je svým uměleckým konceptem jedinečná nejen v Praze, ale i v celé České republice. V zahraničí se již školky tohoto typu objevují a mají velký úspěch. Jedna z nich vznikla při Berlínské filharmonii (Musikkindergarten Berlin), další například v New Yorku (Preschool of the Arts).

Znáte MuŠku?
 
Jana
Křížová
 
dipl.um., ředitelka Mateřské umělecké školky
Ing.
Michaela
Přibylová
 
manažerka Mateřské umělecké školky
Jedinečný koncept mateřské umělecké školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vlastního vzdělávacího konceptu, jehož základem jsou tři hlavní
umělecké obory – taneční, hudební a výtvarný.
Odborná výuka probíhá s ohledem na věk a schopnosti dítěte, a to 2x až 3x týdně. Výuku vedou odborníci z jednotlivých uměleckých oborů (učitelé ZUŠ, absolventi konzervatoře či akademie hudebních a výtvarných umění). Rodiče mohou sami zvolit, zda bude dítě navštěvovat jeden či více uměleckých oborů. Avšak zejména u dětí nejmenších (2–3 roky) je vhodné, aby se seznámily se všemi směry, než se ukáže, ke kterému mají největší vztah.
Tato koncepce předškolního vzdělávání velmi dobře poslouží jako přípravka pro ZUŠ či další umělecké vzdělávání. Nutno dodat, že koncepcí všech uměleckých oborů je samozřejmě ŠKOLA HROU. Děti je třeba nadchnout a bavit, a tak tomu je i při výuce zpěvu, hry na hudební nástroj či tance a malování. Samozřejmě je kladen důraz i na pohybový rozvoj dítěte. Školka nabízí i další volitelné kroužky, jako je rozšířená výuka anglického jazyka, plavání, dětská jóga a další. Odhlédneme-li od zaměření na umělecké obory, jedná se o tradiční školku, s příjemným personálem a nádherným zázemím. Sídlí v nově zrekonstruované budově v klidné části Prahy 10 – Petrovic, nedaleko Hostivařského lesoparku. Tato školka se však jistě stane i spádovým místem pro blízké obce.
Školka splňuje nepřísnější kritéria ministerstva školství a je tak jako jedna z mála soukromých školek zařazena do Rejstříku škol MŠMT. Díky tomu je garantován dostatek prostoru pro děti, kvalitní hygienické podmínky či splnění náročných světelných norem. Samozřejmostí školky je velká zahrada s vlastním hřištěm.
A pro koho je MuŠka určena? Pro
všechny děti od 2 do7 let!
Pro děti, které rády zpívají, malují či tancují. Žádná kritéria pro přijetí dětí do školky nejsou. Cílem školky není vychovávat malé „Mozarty“ či „malé Leonardy“. Cílem je předat lásku k umění. Samozřejmě mohou rodiče přihlásit děti, u nichž zpozorovali talent či radost z nějaké umělecké činnosti. V této školce pak budou mít tyto děti ty nejlepší podmínky, jak svůj talent rozvinout, a to tím nejpřirozenějším způsobem. Brány školky jsou otevřeny i dětem, které zatím vztah k umění neprojevují, ale rodiče by u nich rádi lásku k hudbě a umění rozvíjeli.
V dnešní moderní době je kladen důraz na zdravé stravování, které je podmínkou správného vývoje dítěte. Školka MuŠka jednoznačně prosazuje zdravý životní styl a klade
důraz na kvalitní stravování.
Proto úzce spolupracuje s výživovou poradkyní paní Janou Vašákovou, která pro děti spoluvytváří ten nejlepší a nejzdravější jídelníček.
Patronkou školky se stala operní pěvkyně Tereza Mátlová.
„Být patronkou školky MuŠka je pro mě krásnou a novou rolí v mém dosavadním uměleckém životě. Jsem maminkou čtyřleté Emily, které chci dát kvalitní vzdělání. Jezdíme do Kühnova dětského sboru a nyní i na balet a dělat „šoféra“ je časově náročné. Líbí se mi koncept školky MuŠka, vše je pod jednou střechou a děti dostávají to nejlepší ze všech uměleckých oborů a i mimo ně.
MuŠce moc fandím a věřím, že se stane vyhledávanou školkou právě pro své osobité zaměření.
Mateřská škola umělecká –
MuŠka

Související dokumenty