Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku

Vydáno: 12 minut čtení

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož sedmou část najdete na následujících stránkách, nastíní čtenářům možnosti vedoucí ke vstřícné spolupráci učitelů a rodičů v rámci vzdělávání dětí.

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku
7. část
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Přítomnost rodiče ve třídě
Umožnit a podněcovat vstup rodičů do třídy a zapojovat je do běžných činností a her s dětmi je jednou z dalších možností spoluúčasti rodičů na vzdělávání dětí. Rodič má tak ideální příležitost pozorovat chování svého dítěte ve vztahu k vrstevníkům i k učiteli. Má možnost vidět, jak se dítě projevuje, jak jedná, reaguje, které činnosti dobře zvládá a ve kterých si není příliš jisté nebo mu činí potíže. Rodič vidí, s čím si dítě hraje a jakým způsobem si hraje. Může se učitele zeptat, kterou konkrétní oblast hra rozvíjí, jakou dovednost dítě hrou získává. V mateřské škole často vznikají zavádějící situace, kdy se rodič zeptá dítěte, co dělalo celý den, a dítě odpoví: „Nic, hrál/a jsem si.“ Rodič tím může nabýt mylného dojmu, že po celý den neprobíhal v mateřské škole žádný vzdělávací proces. Pokud je však rodič (alespoň někdy) ve tříd