Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku: 6. část

Vydáno: 11 minut čtení

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí v mateřské škole má velmi pozitivní přínos pro děti. Učitelé a rodiče jsou partnery při výchově a vzdělávání dětí a jejich součinnost přispívá ke zdárnému rozvoji dítěte. Seriál, jehož pátou část najdete na následujících stránkách, nastíní čtenářům možnosti vedoucí ke vstřícné spolupráci učitelů a rodičů v rámci vzdělávání dětí.

Zapojení rodiny do vzdělávání dětí předškolního věku:6. část
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Maršovice
Jakým způsobem pomáhat rodičům v péči o dítě
Učitelé v mateřské škole jsou primárními odborníky v oblasti předškolního vzdělávání. Jsou s rodiči v každodenním kontaktu, sledují, zaznamenávají a rozvíjejí celkový osobnostní vývoj dětí předškolního věku. Vývoj každého konkrétního dítěte konzultují dle potřeb s jeho rodiči. Některé mateřské školy jako přidanou hodnotu nabízejí rodičům přednášky nebo besedy s dalšími odborníky, na kterých se rodiče mohou dozvědět nové a zajímavé informace související s výchovou, vzděláváním a vývojem předškolních dětí. Ředitel by měl mít přehled, kteří specialisté by mohli přijít do mateřské školy za rodiči a jaká témata by mohli nabídnout. Stejně tak by měl ředitel zjistit od rodičů, o která témata, popřípadě odborníky by měli zájem. Poté domluví termín setkání konkrétního odborníka s rodiči. Rodiče se obvykle rádi zúčastňují besed s dě