Z čeho naše děti čerpají naději?

Vydáno: 6 minut čtení

Z čeho naše děti dnes čerpají naději, víru, optimismus, přesvědčení, že je na světě a v životě dobře a že bude dobře i nadále? Z čeho je čerpaly dřív, tedy před koronavirem?

Z čeho naše děti čerpají naději?
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Děti o životě a jeho kvalitě běžně příliš nepřemýšlejí. Berou události, jak přicházejí, těší se na to, co má přijít, občas jsou zklamané, smutné, někdy se i t

Související dokumenty

Pracovní situace

Stres v osobním a pracovním životě učitele
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Školní psycholog na střední škole
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Jednání výchovné komise
Adaptační kurzy
Školní metodik prevence
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost