Význam komunikace rodiny a mateřské školy

Vydáno: 4 minuty čtení

V mateřských školách je kvalita spolupráce s rodinami dětí primárně ovlivňována jejich vzájemným vztahem a komunikací. Efektivní komunikace je v tomto případě stěžejní. Učitelé by proto měli disponovat potřebnými kompetencemi a preferovat partnerský přístup. Do popředí v tomto případě vstupují jejich osobnostní předpoklady a profesionální přístup vycházející z odbornosti i praxe.

Význam komunikace rodiny a mateřské školy
Mgr.
Lucie

Související dokumenty

Pracovní situace

Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
MPSV: Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy. Jde to i bezkontaktně
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí