Výtvarná výchova - web plný kreativních nápadů, inspirace a dobrých rad

Vydáno:

Vytvarna-vychova.cz je novou podobou starých stránek, které mohli pedagogové v minulosti navštěvovat (vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz). Tyto stránky si za 2 roky svého fungování našly mnoho příznivců z řad učitelů, v poslední polovině roku 2014 však začaly přesahovat možnou denní návštěvnost. Tím bylo znemožněno stránky upravovat a také vkládat nové příspěvky.

Výtvarná výchova - web plný kreativních nápadů, inspirace a dobrých rad
Mgr.
Žaneta
Křížová
 
učitelka Mateřské školy K. Štěcha 5, České Budějovice
Mým snem bylo proto vytvořit poutavé, přehledné a originální výtvarné stránky, které by navíc poskytovaly širší spektrum didaktických materiálů. Vzhledem k tomu, že v současné době pracuji jako učitelka mateřské školy, je web rozšířen o další oblasti, a to především o týdenní plány a pomůcky s nimi spjaté.
CO NA STRÁNKÁCH NAJDETE?
Stránky jsou členěné do šesti hlavních kategorií, které se následně dělí na další podkategorie.
Dějiny umění
Kategorie obsahující podrobný přehled dějin výtvarného umění od středověku až po současné umění. Sekce je určena pro vlastní sebevzdělání pedagogů v oblasti výtvarného umění. Ve výuce ho spíše využijí učitelé na ZŠ a SŠ, kteří chtějí žáky nenásilnou formou seznamovat s dějinami umění. Do budoucna budou jednotlivé slohy a styly doplněné o obrazové galerie nejznámějších výtvarných děl.
Výtvarné techniky a postupy
V současné době se na této kategorii pracuje. Bude se jednat o přehled výtvarných technik a postupů (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba a současné výtvarné postupy). U každé techniky budou uvedeny nástroje, s čím je možné techniku kombinovat, jaký formát a materiál je pro ni ideální i metodický postup při seznamování s daným nástrojem. V neposlední řadě nebudou chybět ani výtvarné náměty pro danou techniku a postup.
Kategorie slouží k tomu, aby si učitelé uvědomili, že existuje široká škála rozmanitých nástrojů a materiálů pro výtvarnou práci s dětmi.
Výtvarné náměty
Výtvarné náměty
se člení na náměty pro MŠ a ZŠ. Učitelé mateřských škol mohou samozřejmě čerpat inspiraci z obou sekcí, pouze z vlastní zkušenosti podotýkám, že výtvarné lekce pro základní školu jsou pro malé děti náročné. Naopak ale nápady určené pro MŠ jsou lehce modifikovatelné pro mladší i starší školní věk.
U každého námětu najdou pedagogové potřebné pomůcky, výtvarné vyjadřovací prostředky (techniku), přípravu učitele, motivaci, postup výtvarné práce a ukázku z dětské tvorby.
UKÁZKA VÝTVARNÉHO NÁMĚTU PRO JARO
Výtvarný námět: Barvy duhy
Výtvarné vyjadřovací prostředky:
asambláž
Pomůcky:
čtvrtka A2, tužka, temperové barvy, štětce, lepidla, odpadový materiál (PET víčka, čajové sáčky...), vlny, knoflíky, korálky, látky, nůžky
Příprava učitelky:
 
učitelka ze čtvrtky A2 vystřihne kruh, rozdělí ho na 6 stejných dílů a naznačí barvu jednotlivých částí
 
menší skupina dětí ho poté vybarví temperovými barvami
Motivace:
 
ukazujeme dětem barvy vyskytující se v kruhu (např. za pomoci barevných papírů), pojmenováváme si je
 
seznámíme děti s tím, že se jedná o barvy duhy, a jmenujeme si je postupně tak, jak jdou v duze za sebou
 
počítáme do šesti
Postup výtvarné práce:
 
na stolečky rozmístíme knoflíky, korálky, látky, PET víčka... a na samostatný stůl náš barevný kruh; úkolem je vybrat si libovolný předmět a ten nalepit do dílku se shodnou barvou
 
pokud dítě najde předmět, který má barvu, jež na kruhu není, odloží ho a hledá dál
 
počet nalepených předmětů na jedince není omezen
 
k dispozici jsou nůžky na stříhání vlny, látek
Herna a zábava
Herna a zábava bude do budoucna představovat rubriku s nejvyšším počtem příspěvků. Obsahuje podrubriky: pracovní listy, omalovánky, hádanky, pohádky a písničky. Většina příspěvků je rovněž k nalezení u jednotlivých týdenních plánů. Pokud ale učitel hledá například pouze pracovní list anebo noty k danému tématu, v této sekci jednoduše najde to, co právě hledá.
Pracovní listy a omalovánky
jsou převzaté z různých stránek (i cizojazyčných), oskenované z knih i časopisů či vlastnoručně vytvořené. Pokud uživatel klikne na obrázek, zvětší se mu v původní velikosti, následně si ho může uložit a vytisknout. Náhledy obrázků se na stránkách zobrazují v horší kvalitě, po zvětšení se však objeví fotografie v dobrém rozlišení.
U pohádek a písní
se převážně jedná o obrázky oskenované z knih, zpěvníků, eventuálně o text, aby si ho mohli učitelé stáhnout a využít při výuce. U některých pohádek, písniček se však můžeme setkat i s MP3 verzí určenou pouze k poslechu. Tyto soubory jsou viditelně označené reproduktorem s notou. V budoucnu se plánuje zřídit možnost stažení hudební nahrávky.
Týdenní plány
Týdenní plány patří k nejvyhledávanějším materiálům na stránkách. Jedná se o zpracovaná témata z integrovaných rámcových bloků Mateřské školy K. Štěcha 5, České Budějovice, kde v současné době působím.
Učitelé mohou vyhledávat daná témata v rámci celé kategorie nebo si vyfiltrovat nabídku týdenních plánů dle ročního období.
Všechny týdenní plány jsou po otevření rozdělené na:
 
hry pohybové, smyslové, didaktické
 
výtvarné a pracovní aktivity
 
rozumová výchova
 
říkanky
 
písničky
 
pohádky
Kromě podrobného popisu činností jsou do textu vloženy fotografie výtvarných prací dětí, popř. ukázky vlastnoručně vyrobených pomůcek k dané hře. Učitelé zde také najdou noty k písním, pracovní listy, omalovánky - ty jsou však zároveň umístěné i v kategorii Herna a zábava.
Témata nejsou záměrně zpracovávána do jednotlivých dní v týdnu z důvodu, že jsou každý rok týdenní plány doplňovány o další hry, říkanky, výtvarné náměty, a je tudíž snazší nové aktivity vpisovat pod danou složku (hry, říkanky…). Díky tomuto uspořádání mají učitelky možnost si zorganizovat řízenou činnost dle svých představ tak, že si z každé kategorie vyberou pouze činnosti, které se jim líbí.
Přidej nápad
Pokud by čtenáři chtěli přispět svým výtvarným nápadem, je k tomu určena kategorie Přidej nápad. Všechny náměty, které splňují podmínky pro publikaci, budou zveřejněny.
Více informací naleznete na:

Související dokumenty