Výběr personálu do soukromých cizojazyčných MŠ

Vydáno:

Kritéria pro výběr personálu do cizojazyčné mateřské školy se zřejmě liší zařízení od zařízení. Z velké části záleží na tom, jaký vzdělávací program chce školka naplnit a podle toho musí vybírat personál s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi.

Výběr personálu do soukromých cizojazyčných MŠ
 
Andrea
Vřešťálová
 
ředitelka anglické mateřské školy FlowerGarten
Většina soukromých cizojazyčných školek se řídí dle svého vlastního vzdělávací programu, kterého se v průběhu roku drží tak, aby zvládla obsáhnout ta nejdůležitější témata a dovednosti, které by děti měly znát nejen v češtině, ale i v cizím jazyce. Nespadají do rejstříku škol zapsaných ministerstvem školství, proto se jich přísná kritéria na výběr pedagogů vlastně netýkají. Přesto je velmi důležité zaměstnávat kvalitní a patřičně vzdělané pedagogy, kteří mají
odborné znalosti a zkušenosti s prací v mateřské škole.
Mluvíme-li o výběru pedagoga s perfektní jazykovou výbavou, pak v řadách absolventů vysokých a středních pedagogických škol bohužel na výběr nemáme. Proto si často cizojazyčné mateřské školy spíše vybírají z rodilých mluvčích žijících v daném městě a hledajících zaměstnání. V Čechách, především v Praze, dnes existují vzdělávací agentury,které dávají šanci cizincům, aby využili svého rodného jazyka a předávali ho formou učení dál těm, kteří mají zájem se jej naučit.
Osoby pověřené výběrem pedagoga
pak pročítají jeden životopis za druhým a snaží se vybrat toho nejlepšího pedagoga pro svou mateřskou školu.
Nezáleží totiž jen na jazykové výbavě, tu má každý rodilý mluvčí přirozeně danou. Pedagog, ať už pouze povoláním nebo i vzděláním, by měl mít hlavně kladný vztah k dětem. Práce s nimi by jej měla bavit a naplňovat. Pokud člověk pracující s dětmi toto nepociťuje, není to ten pravý pro jejich výuku.Člověk pracující s dětmi musí myslet pozitivně, být kreativní, hravý a také velice trpělivý.Tato práce je často náročná, a proto je právě trpělivost a ochota dětem vše vysvětlovat a ukazovat velmi důležitá.
Netrpělivý a nedůtklivý člověk zde nepochodí. Děti velice rychle poznají, jaký je, a patřičně ho po svém ohodnotí. Pokud vycítí, že učitel chodí do školky pouze jako do svého zaměstnání, kde stráví patřičný čas, a poté jde domů, nerespektují ho, neposlouchají a častěji zlobí. Čas strávený s takovýmto člověkem je nebaví, jsou otrávené, a to je ideální prostředí pro neposlušnost.
Do anglické školky FlowerGarten vybíráme pedagogy tak, aby měli nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale především klademe důraz na pocit, který máme po jeho několika dnech strávených společně s dětmi a ostatními kolegy. Je pro nás důležité, aby měl u dětí respekt, ale zároveň se s ním cítily dobře a pracovaly bez stresu a s radostí. Je také velmi důležité, aby zapadl do kolektivu stávajícího personálu. Pokud je ve školce pohodová atmosféra, děti se cítí dobře a přirozeně se učí všemu, co od nich vyžadujeme.
Námi osvědčený postup výběru nového pedagoga je takový, že z několika životopisů vybereme dva až tři kandidáty. V tuto chvíli je důležitá zkušenost s prací s dětmi a samozřejmě rodný jazyk, kterým kandidát hovoří. Při osobním setkání jde hlavně o prvotní pocit, zda je dostatečně extrovertní, příjemný a zda má o práci s dětmi zjevný zájem. Určitě sledujeme také způsob řeči, je nutné, aby se děti naučily cizí jazyk správně a dokázaly co nejlépe vnímat a rozumět. Děti si jazyk opakují a pochytí z výslovnosti to dobré i špatné.
Následuje praktická část, kdy je kandidát „vhozen přímo do spárů dětí“ a měl by je umět zabavit i bez přípravy, kterou běžně učitelé mají. Ostatní pedagogové svého nového kolegu v danou dobu sledují a finální výběr je z větší části na nich. Zaměřujeme se hlavně na to, jak reagují děti na nového člověka ve třídě. Záleží nám na kreativnosti, výběru vhodných aktivit pro danou věkovou skupinu, ale hlavně sledujeme interakci s jednotlivými dětmi, zda je kandidát dostatečně aktivní. Pro většinu lidí to není jednoduchý úkol, jsou často stydliví a v novém prostředí nejsou sami sebou. Práce s dětmi je ale velmi náročná, proto výběrem projdou jen ti nejkvalitnější. Existují i další kritéria výběru, která jsou důležitá pro pracovněprávní vztah mezi školou a zaměstnancem, tato kritéria však řešíme samostatně.
Ve školce FlowerGarten je celkem pět učitelů. Tři jsou rodilí mluvčí pocházející z anglofonních zemí. Děti se učí cizímu jazyku hravou formou a neustálým opakováním výrazů, které používají v běžné denní mluvě. Je to velice dobrý a osvědčený způsob výuky a máme s ním skvělé výsledky. Děti začínají s angličtinou v raném věku a zábavnou formou se učí neuvěřitelně rychle.

Související dokumenty