Vánoční pozdravy - Christmas greetings

Vydáno:

Ředitelky mateřských škol mají své povinnosti a odpovědnost nejen za řízení pedagogického procesu v mateřské škole, za oblast vedení lidí, ale vystupují zároveň i v roli vykonavatele, tedy plní přímou pedagogickou činnost s dětmi jako každý jiný učitel, i když v menší časové míře. Stále častěji si vážím každé chvíle strávené s dětmi, neboť mi pomůže mnohdy se odreagovat od běžných povinností ředitelky školy.

 

Vánoční pozdravy – Christmas greetings
Mgr. et Mgr.
Jana
Kovářová
ředitelka MŠ V Lukách Rakovník, lektorka DVPP, členka realizačního týmu MAS Rakovnicko, o. p. s.
Loňský adventní čas, dobu čekání na Vánoce, jsme ve školce s nejstaršími dětmi trávili nejen běžnými činnostmi, ale také vytvářením „Vánočních pozdravů“, a stali jsme se autory mezinárodního eTwinningového projektu „Christmas greetings“. eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online mezinárodní spolupráci mezi školami a vzájemnou komunikaci učitelů realizovanou na portálu
www.etwinning.net
. Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, řediteli, žáky i celými třídami. Je to možnost pro děti, žáky, studenty a učitele evropských zemí účastnit se projektů dalších zemí. Současně je to skvělá příležitost, jak nejen zpestřit běžný výchovný a vzdělávací program či obohatit učební látku o jiné informace, ale také zkušenost, při níž je rozšiřováno nejenom povědomí dětí, žáků, ale i učitelů o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti. Hlavní cílem našeho projektu bylo prostřednictvím povídání, her a výtvarného vytváření seznámit se s tradicemi Vánoc nejen v České republice, ale i v jiných evropských zemích. Tento krátkodobý projekt byl zaměřen nejen na vytváření vánočních pozdravů různými výtvarnými technikami, ale také na společné povídání o tom, jaké vánoční tradice a zvyky přetrvávají v České republice dodnes.
V průběhu každý partner vytvořil pro všechny ostatní obrázky s vánoční tematikou (technika malování, kreslení, lepení, stříhání či jiné výtvarné techniky) a všem ostatním zaslal na adresu školy. Každá škola tak dostala od každého zahraničního partnera jiný vánoční obrázek – pozdrav. Projektu se účastnily děti ve věku od šesti do osmi let z mateřských i základních škol z Itálie, Řecka, Litvy, Rumunska, Slovenska a Polska.
Jaká byla tematika „Vánočních pozdravů“?
Vánoční pozdravy z naší školky byly zaměřené především na adventní období, které jsme si krátili právě povídáním a tvořením na téma očekávání příchodu Ježíška a také na tradice českých Vánoc.
Při společném tvoření ve skupinkách děti vyrobily pomocí různých výtvarných technik Martina na bílém koni, seznámily se s legendou a různými selskými tradicemi a pranostikami, mezi kterými nechyběla legenda o červeném plášti ani o tradiční svatomartinské huse.
Období čekání na příchod Vánoc nám také zpestřila návštěva Mikuláše, čerta a anděla v naší školce. Zážitky ze setkání s nimi děti také výtvarně ztvárnily, a byly tak připraveny další vánoční pozdravy pro zaslání našim evropským kamarádům.
K dalším tradičním okamžikům českých Vánoc patří pečení cukroví. Pravidelně každý rok společně s dětmi vykrajujeme tvary z lineckého těsta. Tentokrát jsme si však na základě předchozí zkušenosti z podzimního projektu (Jak chutná podzim) těsto sami den předem připravili – těsto linecké světlé i tmavé, těsto na ořechové kuličky. Další den děti samy vykrajovaly tvary z lineckého těsta a samy tvarovaly ořechové kuličky. Vše nám ve školní kuchyni upekla paní kuchařka, a my jsme tak měli připravené skvělé a chutné občerstvení na vánoční posezení s rodiči.
Mezi tradice naší školy patří již pravidelné rozsvěcení vánočního stromu na naší školní zahradě a nadělování dárků v každé třídě naší školky. I zážitky z těchto akcí jsme v prostředí Twinspace zprostředkovali evropským partnerům. K posledním předvánočním pozdravům patřily české vánoční tradice – pouštění ořechových lodiček a krájení jablka.
Co vše nám projekt přinesl nového?
V rámci našeho tvoření se děti seznámily i s tím, jakým způsobem jsou naše „vánoční pozdravy“ doručovány do jiné země. Díky ochotě vedoucí pošty v Rakovníku se nám naskytla jedinečná možnost vidět na vlastní oči a vyzkoušet si, čím vším musejí poštovní zásilky projít, jak se s nimi nakládá, aby dorazily na správné místo, a také, jakým dopravním prostředkem se na požadované místo dostanou.
Od evropských kamarádů jsme ještě před Vánocemi, ale také počátkem ledna, dostali různá vánoční přání, která děti tvořily. Mezi nimi byli například krásní sněhuláci, které vyráběly děti se speciálními vzdělávacími potřebami. I další partneři nám zprostředkovali jejich společné hry, tvoření a předvánoční zpívání z jejich škol.
Se zahraničními partnery jsme si v prostředí Twinspace zprostředkovali naše malování, kreslení, dokonce i přípravu těsta a pečení vánočního cukroví. Během projektu byla vytvořena videa, která zachycovala naše praktické činnosti a nové zkušenosti při výtvarných činnostech, ale také při přípravě a tvoření vánočního cukroví. S partnery jsme si také vzájemně zprostředkovali atmosféru vánočních dnů zpíváním vánočních koled. Děti se také prostřednictvím her a povídání seznámily s vánočními tradicemi jiných evropských zemí, zároveň dostaly možnost pracovat ve skupině, učily se vzájemné toleranci a respektu. Sama jsem se nejen zdokonalila v oblasti informačních technologií, ale také příjemně a smysluplně strávila čas s dětmi.

Související dokumenty