V čem může být primární prevence v mateřských školách užitečná?

Vydáno:

Existence primární prevence rizikového chování v mateřských školách (dále jen MŠ) občas laickou veřejnost překvapuje. Že už tak malé děti se dozvídají o škodlivosti kouření, drog, alkoholu atd. Naším cílem je děti nejen seznámit s rizikovým chováním a jeho následky, ale hlavně podpořit zdravý životní styl a vést děti k jejich vlastní zodpovědnosti. V textu níže se dočtete o formě primární prevence v MŠ, v čem spočívá její jedinečnost v podání Proxima Sociale, o. p. s., a v závěru najdete odpověď na otázku, v čem je primární prevence v MŠ užitečná.

V čem může být primární prevence v mateřských školách užitečná?
Mgr.
Kateřina
Kroutilová
lektorka primární prevence, Proxima Sociale, o. p. s.

Související dokumenty