Uvádění začínajících učitelů do praxe mateřských škol

Vydáno: 10 minut čtení
Uvádění začínajících učitelů do praxe mateřských škol
Doc. PhDr.
Zora
Syslová
Ph.D.
PdF MU Brno
PhDr.
Irena
Borkovcová
MBA
Externí pracovník PdF MU Brno
Toto téma také není doposud cíleně uchopeno v naší odborné literatuře ani mu nebyl věnován žádný výzkum. Výroční zpráva České školní inspekce (2021, s. 33)
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roc

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře