Tvořivé činnosti v MŠ: Víc než jen lepidlo a papír?

Vydáno: 8 minut čtení
Tvořivé činnosti v MŠ: Víc než jen lepidlo a papír?
Carolina
Sidon
Vedla rozhovor, lektorka a metodička Muzea Říčany
S Kateřinou Rathausovou, která je učitelkou v Mateřské škole U Uranie v Praze, jsem si povídala o tom, jak v dětech probudit konstrukční uvažování při tvořivých činnostech, využívajících širokou nabídku různých materiálů.
Při tvořivých činnostech se snažíš pracovat nejen s lepidlem a papírem, ale rozšiřuješ nabídku materiálů. Jak to funguje?
K volné hře a tvoření je třeba děti systematicky vést. Pokud jim jiné druhy mat

Související dokumenty

Pracovní situace

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře