Tvořivá hra - polytechnika v MŠ jako běžná součást každého dne

Stejně jako si děti stavějí stavebnice nebo si hrají s plyšáky, tak také řežou opravdovou pilou kus větve u ponku nebo pracují s vlnou. „Návrat ke kořenům“, kdy děti pracují s opravdovými nástroji, tvoří a hrají si s přírodními materiály – to je pohled do mateřské školy, kde funguje tvořivá hra.

V tomto článku bychom vám chtěli představit novou metodiku přístupu k polytechnické výchově v mateřských školách, kterou jsme vyvinuli během 4letého projektu a
ověřili ve spolupráci s pedagožkami z více než 20 MŠ
Středočeského kraje a Prahy. Naším cílem bylo zavést polytechniku do mateřské školy jako určité vzdělávací pojetí, které se stane běžnou součástí školního provozu. Metodika
nenabízí návody na konkrétní aktivity nebo na výrobky
, které mohou děti tvořit. Tím se zásadně odlišuje od mnoha publikací a programů zaměřených na polytechniku. Častým zvykem bývá spolupráce s externí organizací, která do MŠ přiveze materiál a nástroje a zkušený odborník provede děti hotovým programem zaměřeným na rozvoj technických dovedností. Úskalím těchto programů je jejich jednorázovost a časové omezení, při kterém není prostor pro individualizaci nebo pedagogickou diagnostiku. Toto naše pojetí umožní učitelkám průběžnou práci s dětmi, postupné zavádění práce s nástroji, diferenciaci prostředí pro individuální rozvoj dovedností, dlouhodobé sledování dětí a propojování diagnostiky se vzdělávacími cíli.

Související dokumenty