Třeba ptáčkem býti? S Hejblíkovic klidně i pejskem nebo hadem

Vydáno: 3 minuty čtení

Jaro už je cítit ve vzduchu a s ním přichází i nová radost a energie. Pro děti je jaro fascinující období plné nových podnětů a teplejší počasí doslova láká ven k pozorování přírody, ale také k venkovním aktivitám. Pobyt venku si můžeme zpestřit třeba Hejblíkovic písničkou, která je pro jarní čas jako stvořená a nabízí dětem prostor pro vlastní vyjádření a možnost popustit uzdu fantazii.

Třeba ptáčkem býti? S Hejblíkovic klidně i pejskem nebo hadem

Související dokumenty

Pracovní situace

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Kurz horské turistiky
Školní program EV a jeho tvorba
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Mediální vzdělávání
Lyžařský výcvik
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka