Sportovní hry dětí MŠ na "devítce" aneb Hrajeme si na olympiádu

Vydáno:

Dne 21. května letošního roku se konal 12. ročník sportovních her dětí mateřských škol městské části Praha 9. Dětská olympiáda se stala pro naši městskou část již tradicí a od svého vzniku v roce 2004 prošla určitým vývojem a velmi důležitými změnami.

Sportovní hry dětí MŠ na „devítce“ aneb Hrajeme si na olympiádu
Marie
Ledererová
ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9
HISTORIE
Na jaře roku 2004 vrcholily přípravy letních olympijských her v Athénách a ředitelkám MŠ byla nabídnuta možnost zúčastnit se s dětmi sportovní akce, kterou organizovala firma zabývající se v Praze podobnými soutěžemi. Tehdy jsme se s ostatními ředitelkami z MŠ rozhodovaly, zda má vůbec smysl a význam zapojovat děti do této rychle naplánované akce. Nakonec ředitelky všech MŠ souhlasily. 1. ročník se konal v červnu 2004 v MŠ Novoborská na Proseku a byl nesoutěžní. V roce 2005 se dětská olympiáda konala v MŠ Pod Krocínkou a byla soutěžní. Děti z naší MŠ U Vysočanského pivovaru vyhrály, získaly pohár za 1. místo. V květnu roku 2006 se konala olympiáda na školní zahradě naší MŠ. Děti nám udělaly velkou radost, opět vyhrály. Přestože organizace sportovní akce byla zajištěna perfektně a program byl zpestřen kulturním vystoupením pro děti, nemohla jsem se zbavit dojmu, že není vše tak úplně v pořádku, jak to navenek vypadalo. Při vyhlášení výsledků se 10 dětí radovalo, 70 dětí bylo zklamáno.
Sportovní akce nesplnila podle mého názoru očekávaný účel. Na poradě ředitelek jsem kritizovala akci pořádanou organizátorem, kterého MČ Praha 9 platila ze svého rozpočtu. Snažila jsem se vysvětlit, že takto se sportovní olympiáda pro předškolní děti organizovat nedá. Z psychologického hlediska předškolní dítě neunese „porážku“, a jestliže z olympiády odjíždějí téměř všechny děti zklamané, nemá tato akce smysl. Naopak! Chceme přece děti povzbuzovat, motivovat a podněcovat ke zdravému pohybu, lásce ke sportu a různým pohybovým aktivitám, dát jim prostor k radostnému sportovnímu vyžití od nejútlejšího věku, aby mohly ve sportovním snažení pokračovat na základní škole. A tak bylo rozhodnuto. Sportovní hry v roce 2007 se budou konat v MŠ U Vysočanského pivovaru. Zřizovatel mě pověřil jejich organizací, ostatní ředitelky MŠ souhlasily. Od roku 2007 do současnosti tedy organizujeme sportovní hry v naší MŠ.
PŘÍPRAVA
S přípravou olympiády začínáme už v lednu, kdy dohodneme termín konání sportovních her s Odborem školství a evropských fondů MČ Praha 9 a všemi ostatními účastníky: mateřskými školami, Českým klubem olympioniků, hosty, zvukařem, kouzelníkem, fotografem a městskou policií. Na jaře promyslí moje kolegyně sportovní disciplíny, které pošleme všem mateřským školám, aby si je mohly děti vyzkoušet, popř. zorganizovat svoje sportovní dopoledne. Naše MŠ je 12třídní, před velkou olympiádou organizujeme 2 malé olympiády, vždy pro 6 tříd, aby byly do sportování zapojeny všechny děti, i ty nejmenší. Pak teprve připravujeme oficiální pozvánky a diplomy pro děti. Základem úspěchu každé olympiády je samozřejmě dobře promyšlená motivace a organizace. Realizační tým netvoří pouze zaměstnanci MŠ, ale také řada dobrovolníků: rodiče, studenti a příbuzní. Bez finanční podpory radnice a ostatních sponzorů se samozřejmě takto velká akce pořádat nedá. Hlavním sponzorem je MČ Praha 9, která věnuje peníze, za které nakoupíme pro všechny děti trička s logem sportovních her, zlaté medaile, dále z těchto finančních prostředků platíme zvukaře, fotografa, kouzelníka a diplomy pro děti. Za peníze od ostatních sponzorů nakoupíme svačiny pro děti, pitný režim, ovoce, potraviny na přípravu teplých obědů a občerstvení pro dospělé nebo doplníme sportovní potřeby apod. Den před olympiádou necháme na školní zahradě postavit 10 bílých přístřešků s názvy jednotlivých MŠ, které ozdobíme barevnými balónky.
ORGANIZACE
Sportovních her se zúčastňují děti ze všech mateřských škol MČ Praha 9, každou MŠ reprezentuje 5 kluků a 5 holčiček. Sraz účastníků je v 8.30 hod. na naší školní zahradě. Mateřské školy si najdou zázemí pod svým „stanem“, kde mají připravený stolek a židličky pro děti, svačiny, ovoce a pití. S pozvanými hosty se přivítáme na terase MŠ. Zahajovací „ceremoniál“ začíná v 9 hod. Slavnostní nástupy dětí z jednotlivých MŠ nikdy nevynecháme, představíme jednotlivé MŠ, „malí sportovci“ se startovacími čísly předvedou svoji „olympijskou“ vlajku.
Potom představíme všechny hosty a poděkujeme sponzorům. Následuje státní hymna České republiky v podání smíšeného pěveckého sboru MŠ U Vysočanského pivovaru, pak přiběhne olympijský medailista se zapáleným olympijským ohněm a olympiádu můžeme považovat za zahájenou. Následuje krátká rozcvička. Po rozcvičení začínají děti plnit disciplíny. Ke sportování děti správně namotivuje paní Klára Oltová, kterou děti znají z České televize z pořadu pro děti.
Každá MŠ si zvolí svoje tempo, děti si mohou kdykoliv odpočinout pod svým stanem a občerstvit se. Plnění sportovních úkolů kombinujeme s kulturním vystoupením kouzelníka, někdy k nám zavítají strážníci městské policie a předvedou cvičené psy nebo svůj talent ukážou nejmenší mažoretky ze ZŠ a MŠ Na Balabence. V letošním roce se nečekaně na olympiádě objevil Bobek, maskot hokejového mistrovství světa. Po dokončení disciplín začíná slavnostní vyhlašování výsledků. Bývalí sportovci, olympijští medailisté, dekorují děti zlatými medailemi, protože všechny děti si zaslouží být zlaté za sportovní snažení. Radost dětí nezná mezí, všechny jsou šťastné a spokojené. Závěrem děti pochválím nejen já, ale také medailisté.
DISCIPLÍNY
Pohyb je přirozenou činností dítěte. Děti rády dovádějí, skotačí a předvádějí ostatním kamarádům, co už dovedou. Proto jsme se s ostatními učitelkami rozhodly pro nenáročné hravé pojetí disciplín - tak, aby je všechny děti zvládly a měly hezký pocit ze svého úspěchu. Plnění úkolů berou předškolní děti naprosto vážně a je radost sledovat jejich snahu o dosažení co nejlepšího výsledku.
SPOLUPRÁCE S ČESKÝM KLUBEM OLYMPIONIKŮ
Významnou roli hraje spolupráce naší MŠ s Českým klubem olympioniků. Členové ČKO se našich olympiád pravidelně zúčastňují a povzbuzují děti v jejich sportovním zápolení. Je mi opravdu velikou ctí, že jsem mohla v naší MŠ několikrát přivítat olympijskou vítězku paní Danu Zátopkovou, sedminásobnou olympijskou vítězku paní Věru Čáslavskou, stříbrnou olympioničku paní Helenu Sukovou a další olympijské medailisty: předsedu ČKO pana Oldřicha Svojanovského, pana Imricha Bugára a opravdové hokejové legendy, olympijské medailisty, pány Augustina Bubníka, Josefa Augustu, Jiřího Holíka, Jiřího Holečka, Jana Gustu Havla, Jiřího Kochtu, zápasníka ve volném stylu pana Karla Engela a další.
Návštěvu olympionikům oplácíme pravidelně každým rokem v prosinci na předvánočním setkání medailistů, kdy děti z našeho hudebního kroužku rozezpívají celý sál a společně se sportovci notují vánoční koledy. Spolupráce s Českým klubem olympioniků si nesmírně vážím.
MOKRÁ VARIANTA
Zatím se nám všechny olympiády vydařily, většinou bylo krásné počasí. Při organizaci sportovních her však musíme počítat i s tzv. mokrou variantou, kdyby se počasí pokazilo a sportovní akci bychom nemohli realizovat na školní zahradě. I pro tento případ máme připraveno řešení. V případě deště nám poskytne „azyl“ AC Sparta Praha v Praze 9 na Podvinném mlýně v nově vybudované moderní hale. Touto cestou bych chtěla poděkovat provoznímu řediteli panu Miroslavu Kunešovi a ostatním funkcionářům AC Sparta Praha, kteří jsou každým rokem ochotní nám vyjít vstříc.
VIZE DO BUDOUCNA
S organizací sportovních her mám dlouholeté zkušenosti. Každým rokem jsem se přesvědčovala na vlastní oči, že předškolní děti „pohyb“ vyžadují k uspokojení vlastních potřeb a že organizovat sportovní hry má určitě smysl.
Myslím si, že děti by měly dostávat víc takových příležitostí k pohybovému vyžití, aby měly možnost se samostatně rozhodnout v pozdějším věku pro určitý druh sportu a realizovat své schopnosti.

Olympiádu mateřských škol, kterou organizuje MŠ U Vysočanského pivovaru, podporuji od začátku a pravidelně se zúčastňuji vyhodnocení. Vždy mám radost, když se podívám na malé děti, jak sportují a všechny chtějí vyhrát. Organizaci celé akce má na starosti paní ředitelka Ledererová a osobně bych jí dal velikou 1. Každý rok jsou na olympiádě přítomní další olympionici a mají také radost ze sportování malých dětí. Tato akce je, dle nás olympioniků, jedna z nejlepších v České republice pro nejmenší děti, a proto Český klub olympioniků bude dál podporovat olympiádu MŠ.
Mgr. Imrich Bugár

Každým rokem se děti z mateřských škol z Prahy 9 setkávají v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru při „dětské olympiádě“, aby změřily své síly v nejrůznějších sportovních disciplínách a ukázaly pohybové schopnosti jako rychlost, vytrvalost či obratnost. Na každého, kdo se zúčastní této sportovní akce, dýchne nadšení a radost z pohybu, kterou děti vyjadřují nadšeným povzbuzováním a křikem. Součástí „dětské Olympiády“ je slavnostní zahajovací rituál, kde se družstva jednotlivých mateřských škol představí. Celá akce nabízí dětem nejrůznější škálu sportovních aktivit. Mezi jednotlivými disciplínami je pro děti přichystán i další zábavný program. Sportování je zakončeno slavnostním vyhlášením vítězů. Děti rády soutěží a překonávají jeden druhého. Každé z nich by se chtělo umístit na prvním místě, a proto je pro všechny děti přichystána zlatá medaile za vytrvalost a nadšení, kterou po celý den vkládaly do jednotlivých disciplín. Snažíme se dopřát našim dětem něco nevšedního a jako ředitelka jedné z mateřských škol pokládám právě tuto „dětskou olympiádu“ za veliký přínos pro nás pro všechny. Je vidět nadšení paní ředitelky Ledererové, která se každým rokem tímto snaží podporovat u dětí nejen kladný vztah ke sportu, ale především přátelství a soudržnost mezi dětmi. Cesta, kterou se paní ředitelka vydala, je složitá, ale je vidět, že má smysl a může být inspirací k dalším činnostem.
Bc. Renata Šibravová, ředitelka MŠ Veltruská, Praha 9

Každoročně se naše mateřská škola účastní sportovních her v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru. Letos jsme se zúčastnili již dvanáctého ročníku. Děti se velmi pečlivě a odpovědně připravovaly na jednotlivé disciplíny. V naší mateřské škole nejdříve proběhnou malé sportovní hry, kde jsou vybráni ti nejlepší v disciplínách, které nám rozešle paní ředitelka spolu s organizačními pokyny, a ti se poté účastní sportovních her v MŠ U Vysočanského pivovaru. Děti se velmi těší nejen na samotné sportování, ale i na doprovodný program, který je pro ně připraven. Vždy je pobaví kouzelník, psovodi nebo mažoretky a samozřejmě velkým zážitkem jsou i sportovní legendy, které se sportovních her účastní a předávají na konci her medaile malým sportovcům. Zahájení her doprovází zpěv hymny dětmi ze sboru, který působí v MŠ U Vysočanského pivovaru, a zapálením olympijského ohně. Děti prožívají tuto chvíli vždy velmi vážně a je pro ně krásným zážitkem. Příjemná atmosféra na školní zahradě je dotvořena občerstvením dětí, mlsáním zmrzliny a také výtečným obědem pro všechny účastníky. Děti si odnášejí nejen krásné zážitky a dárky, ale i vědomí, že v jedné z disciplín byly první. Počet disciplín totiž odpovídá počtu zúčastněných MŠ, a proto jsou všichni tento den vítězi. Velké poděkování patří nejen hostům, sponzorům, ale především paní ředitelce Marii Ledererové a celému kolektivu učitelek, provozních pracovnic i kuchařkám, které vše velmi pěkně organizují a o děti i jejich doprovod se vzorně starají. A proto se můžeme těšit na další ročník „sportovek“ u nás na „devítce“.
Bc. Hana Šolcová ředitelka Mateřské školy Litvínovská

Městská část Praha 9 je dlouholetým podporovatelem sportovních her mateřských škol. Tento projekt má probudit už v těch nejmenších dětech kladný vztah k pohybu. Je hezké sledovat děti, jak se všechny snaží a olympiádu berou opravdu vážně. Nejkrásnější je ovšem prolnutí generací, kdy předškoláky přicházejí povzbudit české olympijské legendy v čele s Oldřichem Svojanovským, Imrichem Bugárem, Josefem Augustou a Jiřím Holečkem, kterým bych touto cestou rád poděkoval za každoroční návštěvy.
Mgr. Adam Vážanský, zástupce starosty MČ Praha 9

Související dokumenty