Spolupráce s rodiči - bez ní to nejde

Vydáno:

Naše organizace Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se nachází v obci Strání na Slovácku, v údolí Bílých Karpat pod horou Javořina, na pomezí moravsko-slovenských hranic. Dvě mateřské školy tvořící organizaci jsou obklopeny krásnou přírodou a bohatými kulturními tradicemi. Z těchto základních kamenů vychází i cíl naší edukace, kterou chceme obohatit o fungující spoluúčast rodičů na vzdělávání dětí.

 

 

 

 

Spolupráce s rodiči - bez ní to nejde
Bc.
Jana
Bruštíková,
ředitelka Mateřské školy Strání, příspěvkové organizace, okres Uherské Hradiště
V obou našich mateřských školách vzděláváme děti podle ŠVP s názvem
Mateřská škola - místo k setkávání pro tebe i pro mě
nabízíme dětem pohádky, objevování přírody a poznávání světa a spolupráce s rodiči je pro nás prioritou. Nejen různá pozvání, společná tvoření, ale především pomoc s vytvářením a realizací našich projektů. Tato akce umožňuje vytvářet základy klíčových kompetencí, zejména učí děti odhadovat svoje síly, hodnotit svoje osobní pokroky, oceňovat výsledky druhých, děti se učí vyjadřovat své prožitky, uvědomují si, že za své jednání nesou důsledky, mají základní dětskou představu, co je a co není v souladu se základními lidskými hodnotami.
Každý rok se snažíme připravovat nové a různorodé akce, ale jsou i takové, které se opakují a patří stále k oblíbeným a úspěšným nejen u dětí, ale i u jejich rodičů a všech zaměstnanců školy. V naší mateřské škole se stalo již tradicí, že na konci školního roku organizujeme na zahradě jedné z našich MŠ pro děti, rodiče a příznivce akci
Olympijské hry.
Tato akce se uskutečňuje ve spolupráci s obecním úřadem a jeho panem starostou.
Zkušební první rok byly OH dopoledne za účasti 100 dětí mateřské školy a pomoci několika rodičů. Ohlasy ale byly tak silné a pozitivní, že od tohoto roku se na přání rodičů akce uskutečňuje vždy odpoledne. Máme za sebou tři ročníky a účast fanoušků je narůstající. Není na překážku ani dvojnásobné množství rodičů než dětí. OH v MŠ nevynechal snad žádný rodič, babička, dědeček, teta ani sourozenec, všichni nadšeně pomáhali, povzbuzovali, fandili a tleskali malým závodníkům. Do organizace jsou zapojeni nejen všichni zaměstnanci školy, ale zejména rodiče, kteří se stanou trenéry nebo fanoušky.
Zaměření OH vychází ze školního vzdělávacího programu - projektů, které děti realizovaly. První ročník byl pojat jako sportování po celém světě, druhý jsme motivovali pohádkami a nazvali Královskými olympijskými hrami. Třetí olympiáda proběhla v duchu poznávání světa. Pan starosta byl vždy ochoten se pomocí převleku zapojit do vytvoření autentického prostředí, buď v kostýmu krále, nebo sportovce, dodržel stanovený ceremoniál a po zaznění olympijské hymny a vztyčení olympijské vlajky zapálil olympijský oheň, a tím zahájil dětské sportování.
Sportovní týmy dětí měly své vedoucí, trenéry z řad rodičů a prarodičů, každé dítě jako opravdový sportovec, olympionik, dostalo číslo. Rodiče-trenéři doprovázeli družstva k jednotlivým stanovištím, kde všichni sportovci plnili dané úkoly. Rodiče-fanoušci měli možnost procházet kolem stanovišť a fandit ve vytyčeném prostoru. O motivaci dětí, organizaci aktivit na stanovištích, přípravu prostředí a bezpečnost dětí při sportování se staraly paní učitelky, chůvy a asistentky. Naši olympionici si vyzkoušeli hod do dálky kriketovým míčkem, hod na cíl, skok daleký do písku, chůzi po zvýšené ploše - po kládě, běh na čas, skákání, přenášení míčku na lžíci a další aktivity. Vedoucí družstev splnění úkolu zapisovali a povzbuzovali k týmové spolupráci. Atmosféra při sportování byla úžasná, potlesk diváků byl pro sportovce odměnou a hlasité motivování i ostatních dětí bylo povzbuzující.
Pan starosta spolu s ředitelkou školy po skončení sportovního klání všem závodníkům, trenérům i fanouškům poděkovali. Děti za šikovnost a snahu ocenili velkou sladkou medailí. OH ukončila česká státní hymna - jako hymna vítězů. Úplnou tečkou za krásným sportovním odpolednem bylo sladké občerstvení, které pro všechny velké i malé připravily naše paní kuchařky. Diskuze s rodiči neprojednávaly výsledky dětí, ale byly o společných sportovních zájmech dětí, co s dětmi dopilují na příští rok.
Cílem těchto sportovních her je nejen posílit sebevědomí dítěte, podporovat zdravý životní styl, ale také posilujeme u dětí vlastenectví, učíme hře fair play, učíme je spolupráci, zodpovědnosti, respektu autorit, sebevzdělávání. Snažíme se, aby čas, který spolu všichni strávíme, byl nezapomenutelným prožitkem, motivací do budoucnosti.
Poznámka:
Na organizaci Olympijských her a na textu tohoto článku se podíleli všichni zaměstnanci MŠ Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

 

 

 

Související dokumenty