Šablony pro mateřské školy

Vydáno:

MŠMT vyhlásilo výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro mateřské a základní školy I., v rámci které mohou žádat o peníze všechny mateřské a základní školy v České republice. Výzva myslí i na speciální školy a školky, resp. na školy samostatně zřízené podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., které mohou čerpat ze „specifického“ seznamu šablon.

 

Šablony pro mateřské školy
Mgr.
Adéla
Pešková
Regionální poradenská agentura, s. r. o.
Na úrovni mateřských škol výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, jednak pomůže mateřským školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Šablony pro mateřské školy jsou následující:
Šablony pro mateřské školy
1.
Personální podpora MŠ
1.
Školní asistent - personální podpora MŠ
2.
Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ
3.
Školní psycholog - personální podpora MŠ
4.
Sociální pedagog - personální podpora MŠ
5.
Chůva - personální podpora MŠ
2.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
1.
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
2.
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
3.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)
4.
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
5.
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
6.
Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
3.
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
1.
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
2.
Individualizace vzdělávání v MŠ
3.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Šablony pro speciální mateřské školy:
-
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
-
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
-
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost)
-
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
-
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
-
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
-
Individualizace vzdělávání v MŠ
-
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Pokud je v mateřské škole nebo v základní škole zřízená třída/y pro děti/žáky se SVP, ale nejedná se o školu samostatně zřízenou podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., tato škola volí šablony jako škola běžná.
Mateřská škola v rámci projektu může žádat o částku v maximální výši, a to podle následujícího výpočtu:
Maximální možná výše projektu MŠ
200 000 Kč + 2 200 * počet žáků
Díky alokaci 4,5 miliardy Kč i výpočtu maximální výše projektu očekává MŠMT realizaci některé ze šablon ve více než 90 % českých škol. V závislosti na své velikosti budou moci školy šablony kombinovat dle vlastního uvážení a potřeb. V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) a Místními akčními skupinami (dále jen „MAS“), které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.
Národní institut pro další vzdělávání je příspěvkovou organizací MŠMT. Garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a rezortních úkolů MŠMT. NIDV nabízí vzdělávací služby, konzultační, metodickou a odbornou podporu atd.
Klíčového spojence pro jednotlivá školská zařízení ve věci vypracování žádosti představují Místní akční skupiny, které jsou postaveny na neziskové bázi a jejichž cílem je všestranný rozvoj regionu. Mateřské školy se na ně mohou bez výjimky obracet (kontakty na jednotlivé MASKy podrobněji viz http://databaze.nsmascr.cz/).
Pro mateřské školy, jež se nacházejí na územích nepokrytých činností MAS, připravilo ministerstvo informační semináře. V červnu 2016 se realizovalo již 6 seminářů pro pražské mateřské a základní školy, které nedisponují zkušeností se zjednodušenými projekty z předchozího programového období. Tyto mateřské školy se pak mohou obracet přímo na kontaktní pracovníky MŠMT.

Související dokumenty

Poradna

Granty