Psychomotorický rozvoj dětí aneb Hravé cviky pro špuntíky

Vydáno: 5 minut čtení

Osud a zájem o zdravý pohyb i vývoj vlastních dětí svedl dohromady dvě podnikavé ženy Janu a Evu. Netrvalo dlouho a vznikl koncept pohybové hry pro děti (ale i dospělé) s názvem Hravé cviky pro špuntíky. Jde o ucelený soubor, který efektivně pomáhá psychomotorickému rozvoji dětí.

Psychomotorický rozvoj dětí aneb Hravé cviky pro špuntíky
Jana
Javůrková
zakladatelka Hravých cviků pro špuntíky
Pohybová lektorka a terapeutka metody JIH Jana Javůrková nám poskytla ucelený pohled na psychomotorický vývoj dětí i jejich pohyb. A také stručný popis hry, která nedávno spatřila světlo světa a pomalu se zabydluje ve školkách, školách

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Poradna

Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ