Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce - 3. část

Vydáno: 12 minut čtení

Mateřská škola je jediným typem školy a školského zařízení, kde se učitelé potkávají s rodiči dětí zpravidla 2x denně. Tato skutečnost vytváří podmínky pro úzkou a kvalitní oboustrannou spolupráci. Oblast této spolupráce je velká proměnná, každý rok se sejdou v mateřské škole jiní rodiče se svými specifickými možnostmi i motivací a záleží na ředitelích a učitelích každé konkrétní školy, jakými směry spolupráci s rodiči rozvinou. Prostřednictvím následujícího seriálu nabízíme inspiraci, jakým způsobem můžeme ke spolupráci využít různé profese a zájmy rodičů.

Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce
3. část – Tvůrčí dílničky s drátky a korálky: výroba stromů
Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Poznáváme stromy na jaře
V první části tematického vzdělávacího celku probíhaly činnosti směřující k bližšímu poznávání stromů v jarním období pod vedením paní učitelek. Na tyto činnosti pedagogů s dětmi navázala další část programu – kreativní dílnička vedená rodičem.
Hledáme jaro
Vyprávíme si s dětmi za použití obrázků, knih a encyklopedií o jaru. Děti prostřednictvím obrázků určují hlavní charakteristické znaky jara (např. začíná se zelenat tráva, rostou květiny, začínají kvést květny, na stromech raší pupeny, zpívají ptáci, příroda voní, je teplejší počas

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Manuál krizové komunikace
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí

Články

Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce - 2. část
Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce. 1. část - Malujeme, kreslíme a tvoříme...