Povinné předškolní vzdělávání

Vydáno:

Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto článku.

Povinné předškolní vzdělávání
Mgr.
Barbora
Votoupalová
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Novela školského zákona1) zavedla od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku pěti let, a to až do jejich nástupu do základní školy. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinná předškolní docházka se naopak nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.2)
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy, k

Související dokumenty