Poruchy chování a potíže s komunikací ve školce - Plán pedagogické podpory

Vydáno: 6 minut čtení
Poruchy chování a potíže s komunikací ve školce – Plán pedagogické podpory
Autorský kolektiv
APIV B
Co je Plán pedagogické podpory a kdy ho využít?
Plán pedagogické podpory je nástroj pro první z pěti stupňů podpůrných opatření. Jeho cílem je podpořit dítě se vzdělávacími, výchovnými nebo jinými obtížemi. Obvykle slouží jako pomůcka, která může dítě „stabilizovat“ pomocí běžně dostupných metod a forem práce, i jako prevence zhoršování, ať už při vzdělávání, v rámci v

Související dokumenty

Pracovní situace

ADHD ve školním věku
ADHD v období dospívání (adolescence)
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Podání léku dítěti s epilepsií
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost