Poradna: Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování

Vydáno: 2 minuty čtení

Učitelky MŠ pomáhají dětem při stravování (dotýkají se svačinek při krájení, dopomoci dětem atp.). Je nutné, aby v tuto dobu používaly rukavice, bílý plášť nebo jiné pomůcky?

ODPOVĚĎ:
Šk

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Pracovní situace

Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Dohled v předškolním vzdělávání
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Ochrana pedagogů
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Počet dětí ve třídě MŠ II
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Hygiena
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ