Pohyb a zdraví v předškolním vzdělávání v Anglii, Norsku a Rakousku

Vydáno: 7 minut čtení

Moderní společnost často čelí problémům spojeným s nedostatečným množstvím pohybu, což může vést k řadě zdravotních obtíží. Proto je důležité motivovat již děti v mateřské škole, aby se pohyb stal samozřejmou součástí jejich denního režimu. Zatímco pocit žízně či hladu si uvědomujeme velmi intenzivně, nedostatek pohybu nemusí ani děti plně vnímat. Přesto je právě pohyb neodmyslitelnou součástí správného vývoje dětí.

Pohyb a zdraví v předškolním vzdělávání v Anglii, Norsku a Rakousku
Mgr.
Iva
Kouřilová
studentka doktorského studijního programu Školní pedagogika na
K možné inspiraci pro české vzdělávání jsme zvolili porovnání péče o pohyb a zdraví v předškolním vzdělávání v Anglii, Norsku a Rakousku. Anglie byla vybrána, protože měla z historického hlediska samostatný vývoj na vlastním území (ostrově). Zároveň nebyla na rozdíl od naší země pod nadvládou jiných zemí. Norsko patří ke skandinávským zemím, které jsou obecně dávány za vzor v podpoře zdraví a zdravého životního stylu. Rakousko bylo zv

Související dokumenty

Pracovní situace

Dopady povinného předškolního vzdělávání
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Dohled v předškolním vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Indispoziční volno
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí