Pohádkové hry

Vydáno:

 

Pohádkové hry
Naděžda
Kalábová
vychovatelka, ZŠ Prostějov,
Dr.
Horáka
Čtení pohádek je pro děti mimořádně významné. Při poslechu textu děti poznávají slova, seznamují se s novými věcmi, diskutují nad případnými problémy, které vnímají dětským způsobem. Kromě toho dochází u dětí k rozvoji slovní fantazie, protože na základě poslechu pohádky přemýšlejí nad vyskytujícími se problémy a snaží se dětským způsobem hledat vhodná řešení určité situace.
Nabízené aktivity tvoří soubor činností a úkolů, motivovaných pohádkovými příběhy nebo ukázkami z knížek. V průběhu jejich plnění získají děti spoustu vědomostí a dovedností, vyzkoušejí si řešení zajímavých úkolů, rozvíjejících různé schopnosti, zažijí něco neobvyklého a krásného.
Na řádky napíšu pohádku,
přečíst ji zvládnu i pozpátku.
Spolu se projdeme pohádkovým světem,
který se je blízký našim dětem.
Potkáme různé pohádkové bytosti,
společně si užijeme dny plné radosti.
ÚKOLY LESNÍHO SKŘÍTKA VÍTKA

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Žákovská a studentská samospráva
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Problémy ve třídě
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost