Podzim plný čar a kouzel

Vydáno:

Příroda je mocná čarodějka a nabízí nám mnoho kouzel. Pokud se vypravíme s dětmi do přírody, můžeme společně sledovat vše, co se kolem nás bude odehrávat. Klidný tok a barvu vody lesního potůčku, vnímání zvuků kolem nás, rostliny, stromy, zvířátka, houby, pohyb a šum větru...

 

Podzim plný čar a kouzel
Naděžda
Kalábová
Základní škola Prostějov
Pro děti má pobyt v přírodním prostředí velký význam. Pozitivně působí na celou osobnost dítěte, napomáhá k rozvoji nejrůznějších schopností a dovedností. Děti se učí, jak se v přírodě správně chovat, jak ji chránit. Pobyt v přírodě pozitivně působí také na dětskou psychiku. Dítě se na čerstvém vzduchu odreagovává od nejrůznějších problémů a zajímavým způsobem nabývá vědomostí týkajících se přírody.
V přírodním prostředí, například na louce, si děti mohou společně vyzkoušet několik her, ale také rozvíjet své poznávací a pohybové schopnosti a zároveň prožít něco neobvyklého a krásného. Po návratu z vycházky můžeme s dětmi poznatky získané pozorováním přírody využít k nejrůznějším aktivitám.
Motivace
Děti sedí na koberci a společně si povídáme o charakteristických znacích podzimu. Motivujeme je vším, co se v této době kolem nás děje (sklízí se ovoce, zemědělci orají pole, ze stromů padá pestrobarevné listí, častěji prší, děti pouštějí na poli se svými rodiči draky...). Můžeme přečíst pohádku O veliké řepě.
Následně se vypravíme do přírody, abychom zjistili skutečnosti, o kterých jsme si společně povídali. Dítě v průběhu vycházky procvičuje soustředěnost a pozornost vnímáním okolí. Potom nám sděluje vlastní prožitky, rozvíjí komunikativní dovednosti verbální i neverbální. Než se s dětmi na toulky přírodou vydáme, upozorníme je na zásady chování v přírodním prostředí.
1. Běh v přírodě
Cílem této aktivity je uplatnit pohybové schopnosti a pochopit význam přírodního prostředí na duševní zdraví člověka. Úkolem dětí je proběhnout co nejrychleji vyznačenou trať. V přírodě vyznačíme krepovými proužky trasu nebo popíšeme dětem stromy, kolem kterých mají proběhnout. Vyhrává ten, kdo vymezený úsek proběhl nejrychleji.
2.Barevné pozorování
Cílem této aktivity je vnímání krás přírody, vybudování bližšího vztahu k přírodě.
Vyzkoušíme si jednoduchou aktivitu zaměřenou na vnímání přírody. Úkolem dětí je pozorovat proměny přírody kolem sebe. Děti popisují, co kolem sebe vidí. Následně po návratu své poznatky zakreslují na papír.
3.Barevná vycházka
Děti si zvolí jednu barvu a při vycházce se snaží pozorovat a zapamatovat si věci, které uvedenou barvu mají. Komu se podaří po návratu z vycházky nakreslit nejvíce předmětů jedné barvy, vyhrává.
4.Malované přírodovědné obrázky
Děti nejprve nakreslí podle pokynů jednoduché obrázky, které nějakým způsobem souvisejí s přírodou. Například: nakresli 2 modré mráčky, 2 žlutá sluníčka, 3 červené jahody. Připravené obrázky děti využijí k zajímavé hře zaměřené na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. A to tak, že si děti nakreslí na papír v libovolném počtu obrázky související s přírodou a potom vymýšlejí příběh o přírodě, do kterého vloží nakreslené obrázky.
5.Sběr přírodnin
Pomůcky: sušené přírodniny, aranžovací hmota, keramická nádoba
Děti nasbírají různé přírodniny při vycházce a použijí je k výrobě zajímavých výtvorů. Mohou uplatnit vlastní fantazii a představivost a využít je k aranžování, navlékání, skládání, lepení...
Po úvodním povídání si děti připraví výtvarné potřeby a na základě vlastních představ a fantazie zobrazují podzimní přírodu.
6.Podzimní veršování
Cílem je rozvíjet myšlení, vyjadřovací schopnosti, rozšiřovat slovní zásobu. Úkolem dětí je vymyslet společně krátké veršování na téma podzim. K vymyšleným veršům mohou nakreslit výstižný obrázek. Podzimní verše se mohou naučit recitovat zpaměti. (Určeno pro starší děti.)
Roční období  Jaro, léto, podzim, zima, to jsou roční období. Co se děje na podzim, to nám verše napoví.   Podzimní čas  Podzimní čas už je tu zas, barvy přírody okouzlí nás. Oranžová, žlutá, červená, všichni asi tuší, co to znamená.  Příroda chystá se ke spánku a učí nás podzimní říkanku. Příroda jde spát a jde to na ni znát. Spousta barev ožije, když podzimní čas tady je.  Dráčci v oblacích létají a z výšky na všechny mávají. Sova houká, vítr fouká, usíná i lesní louka. Veliké množství, nasbíraných oříšků, veverky ukládají do svého pelíšku.   Podzimní drak  Byl jednou jeden drak a ten princezny měl rád. Samou láskou by je sněd, napadlo jej naposled.  Jedna princezna se nedala a prince na draka poslala. Princ nad drakem zvítězil, potom se s princeznou oženil.   Dráček  Na poli podzimní dráček, létá jako ptáček. Létá si mezi oblaky, mezi ptačími zpěváky. Žlutá, červená, zelená, ocásek on pestrý má.
7.Sbírání listí
Na podzim se s dětmi vypravíme do přírody, kde rostou listnaté stromy. Děti se rozejdou v prostoru a sbírají různé druhy listů. Jakmile se vrátíme zpět z vycházky, listy využijeme k zajímavé hře. Děti se sesednou do kroužku, poskládají svoji sbírku a vyřadí listy, které se jim podařilo sesbírat několikrát. Potom začíná vykládání listů. První vyloží jeden list a ostatní, pokud takový mají ve své sbírce, ho k němu přiloží. Každý, kdo přiložil, získává 1 bod. Hra pokračuje postupným vyložením dalších druhů listů. Pokud má někdo list, který nenašel nikdo jiný, získává 3 body. Hru ukončíme, jakmile byly předloženy všechny nalezené druhy. V průběhu hry se děti učí listy stromů správně pojmenovávat.
8.Výtvarné zobrazení přírody
Děti uplatní své poznatky získané pozorováním přírody a podle své fantazie je využijí k vytvoření zajímavého obrázku či výrobku s využitím libovolného zpracování. Můžou namalovat či vystřihovat dráčka, výtvarně zobrazit sklizeň ovoce, pobyt dětí v přírodě, hry mezi stromy. Fantazii se meze nekladou a kdo bude mít svůj vlastní nápad, může ho zkusit zrealizovat. Obrázky je možné dozdobit nařezanými špalíky, tiskem, dokreslováním, rámováním atd.

Související dokumenty