Podpořte vývoj dětí pomocí umění

Vydáno:

Pocit, který dokáže vyvolat divadelní představení, malba nebo i poslech oblíbené hudby, je pro každého jedinečný. Děti jsou navíc přirozenými umělci, překypují energií a nápady a ke tvoření přistupují s radostí a bez zábran. Umění jim pomáhá sebeuvědomění i vyjádření obtížných pocitů, na které nestačí slova.

Podpořte vývoj dětí pomocí umění
Tereza
Valkounová
Asociace lesních MŠ
Dne 3. května začala kampaň Asociace lesních mateřských škol s podtitulem „V lese jako v pohádce“, která byla spuštěna na Mezinárodní den lesních školek. Pro letošní oslavy byla vybrána oblast přírodní pedagogiky věnující se přínosu umění pro vývoj předškolních dětí. Cílem je tak ukázat, že les není jen divočina – natura, ale i tvoření – kultura.
Kampaň „V lese jako v pohádce“ má představit konkrétní činnosti, které s dětmi v rámci přírodní pedagogiky probíhají v souvislosti s uměním. Vše, co se ve školce tvoří, přirozeně vychází z ročního období. Někdy tvoří děti spontánně, jindy je tvoření propojeno s určitým tématem v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP). K tomu jsou využívány různé vzdělávací formy práce – ať už řízená, skupinová, či individuální činnost, tvoření se nevyhýbá ani volné hře, která je podstatným prvkem přírodní pedagogiky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v předškolním vzdělávání
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ET 2020
Strategie celoživotního učení
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti pro oblast vysokých škol
Národní strategie finančního vzdělávání
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Děti-cizinci v MŠ

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II