Pod hladinou rybníka

Vydáno:

Slunce už přidává na síle a začíná víc a víc hřát. Teplé a slunečné počasí láká k vodě a vodním radovánkám. U vody je toho také mnoho k pozorování. Můžeme pozorovat hmyz a život kolem vody. Ale copak se asi děje pod vodou? Pojďte si s dětmi vytvořit veselé rybky.

Pod hladinou rybníka
Mgr.
Kateřina
Konvalinová
učitelka, MŠ Škola hrou, Milánská 472, Praha

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Dohled v předškolním vzdělávání
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost