Platové zařazení učitelky mateřské školky

Vydáno:
Platové zařazení učitelky mateřské školky
PhDr. et Mgr.
Jiří
Valenta
Zaměstnáváme učitelku v mateřské škole, která vystudovala střední zdravotnickou školu obor všeobecná zdravotní sestra a následně vystudovala bakalářský studijní program všeobecná zdravotní sestra, který úspěšně ukončila. Nyní studuje na střední pedagogické škole obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Je možno tuto zaměstnankyni po ukončení SPŠ zařadit do Stupnice platových tarifů podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. § 5 odst. 4?
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění p. p.
 
§ 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném od 1. 1. 2011
Ano, po ukončení uvedeného studia bude tato zaměstnankyně splňovat oba předpoklady pro
určení platového tarifu
podle ustanovení § 5 odst. 5 a příloh č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, tj. podle
zvýšené tarifní tabulky
(od 1. března 2011 došlo k posunu číslování uvedených odstavců i příloh, takže nyní nese zvýšená tarifní tabulka pro pedagogy označení 5 a nezvýšená označení 6). Připomeňme, že těmito dvěma podmínkami jsou jednak splnění předpokladu
odborné kvalifikace učitele mateřské školy
podle ustanovení § 6zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a jednak
získání vysokoškolského vzdělání
(a to v jakémkoli oboru).