Paní učitelko, počkejte, bude se vám to líbit

Vydáno: 4 minuty čtení

Na Linku pro rodinu a školu 116 000 se čas od času obracejí pedagožky z MŠ s otázkami ohledně sexuálního chování svých žáků. I zkušené pedagožky mohou být zaskočeny, pokud je jejich žáci osahávají v rozkroku s komentářem, že se „jim to bude líbit“. V tuto chvíli je třeba zpozornět – pravděpodobně jste právě narazily na sexuálně zneužívané dítě, kterému je třeba pomoci. A jak mu pomoci co nejšetrněji, o tom bude řeč v dnešním článku.

Paní učitelko, počkejte, bude se vám to líbit
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník