Onemocnění štítné žlázy v dětském věku

Vydáno:

Onemocnění štítné žlázy (tyreopatie) se týká všech věkových skupin dětí, mužů a především žen. V dětském věku bývá jako vrozené onemocnění u nás diagnostikováno velmi záhy, protože se provádí celoplošný screening u všech novorozenců od roku 1985 (incidence 1: 4 230 živě narozených dětí, 2x častěji jsou postižené dívky). Podle statistik postihuje toto onemocnění 15 až 30 procent světové populace a počet onemocnění stále roste. Poruch činnosti štítné žlázy je celá řada a důsledky mohou být i velmi závažné. Je nutné uvést, že onemocnění štítné žlázy je a bude stále nemocí celoživotní, proto je velmi důležité stanovit včas diagnózu a ihned nastavit vhodnou léčbu.

 

Onemocnění štítné žlázy v dětském věku
PhDr.
Ilona
Fialová,
Ph.D.,
odborná asistentka, Masarykova univerzita v Brně, katedra speciální pedagogiky
Štítná žláza (glandula thyroidea) je žláza s vnitřní sekrecí, skládá se z chrupavky štítné žlázy a ze dvou laloků, váží 15 až 30 gramů. Tvarem připomíná motýla a je uložena na přední straně krku (Fialová, 2012). Patří k nejdůležitějším orgánům v těle a podílí se na mnoha jeho funkcích. Tato žláza tvoří hormony (tyroxin-T4 a trijodtyronin-T3), které vylučuje přímo do krve. Odtud se dostávají do celého organismu a regulují jeho činnost. Štítná žláza působí na nervový systém, svalstvo, ovlivňuje činnost srdce, termoregulaci, pohlavní orgány, krvetvorbu aj. Nedostatek hormonů štítné žlázy ovlivňuje růstový hormon a může tak způsobit i růstové problémy (Límanová, 2012).
Onemocnění štítné žlázy jsou v dětském a dorostovém věku nejčastějšími endokrinopatiemi. Jedná se o vrozenou poruchu štítné žlázy - hypotyreózu (snížená činnost) a hypertyreózu (zvýšená činnost). Ke vzniku hypotyreózy může vést jodový
deficit
matky v prenatálním vývojovém období. Příznaky u neléčeného onemocnění nastupují postupně už v prvních 2 až 3 měsících života. Například dochází k neprospívání, nezájmu při krmení, hypotonii, poruchám termoregulace, anémii aj. Později se může manifestovat porucha růstu, psychomotorická retardace a porucha sluchu. V této době může být již poškozena CNS. Tzv. únik některých dětí ze screeningu mohou představovat např. porody doma, děti migrantů, děti s vícečetnými vadami aj. Děti s vrozenou hypotyreózou mají 2-5krát vyšší riziko sdružených vrozených vývojových vad. Proto se provádí ultrazvukové vyšetření srdce, ledvin a CNS. U všech těchto dětí je povinné provést do 3 měsíců věku vyšetření otoakustických emisí (OAE). Po zjištění diagnózy musí být léčba zahájena do 14 dnů věku dítěte s cílem dosáhnout co nejrychlejší normalizace hladiny hormonů. Ukazatelem správné léčby jsou normální hladiny hormonů, celkově příznivý růst a vývoj dítěte (Hníková, 2005). Ve více než 90 % časně a správně léčených dětí dochází k normálnímu vývoji. Léčba a dispenzarizace (odborné sledování pacienta) je celoživotním procesem. Prognóza u včas léčených je výborná s normálními životními vyhlídkami.
Nejčastější příčinou vrozené hypertyreózy (zvýšená činnost) u dítěte je především onemocnění štítné žlázy matky, kdy je aktivována štítná žláza plodu ke zvýšené tvorbě hormonů. Ke klinickým projevům onemocnění u novorozence se řadí struma, zvýšená dráždivost, tachykardie, arytmie, neprospívání i přes normální chuť k jídlu, nespavost, hypertenze, urychlené kostní zrání aj. U postižených se může objevit tzv. exoftalmus, kdy jsou oči vystouplé z očních jamek (Klener et al., 2006). Cílem časného stanovení diagnózy je zahájení léčby ještě před rozvinutím závažných příznaků. I v tomto případě je nutná dlouhodobá komplexní dispenzarizace dítěte. `
Získanou poruchou štítné žlázy u dětí je autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Vyskytuje se u 2-3 % dětské populace, 8-10krát častěji u dívek, přičemž výskyt stoupá v dospívání. Na rozvoji se podílí také genetická
predispozice
, exogenní vlivy (např. infekce) a endogenní faktory (např. puberta). Další rizikovou skupinou jsou zejména děti s jiným autoimunitním onemocněním, jako je diabetes mellitus a celiakie. Dále děti s chromozomálními aberacemi, jako je Downův syndrom, Turnerův a Klinefelterův syndrom, děti s pozitivní rodinnou anamnézou a děti po radioterapii hlavy, krku a hrudníku. Typickým příznakem hypotyreózy je únava, suchá kůže, svalová slabost, zhoršení fyzické i mentální výkonnosti i školního prospěchu. Ke stanovení diagnózy často vede ultrazvukový nález strumy. Pokud by zůstala hypotyreóza nerozpoznána, nastala by růstová retardace s opožděním kostního zrání, nadváha a opožděná nebo naopak předčasná puberta aj. (Al Taji, 2014).
Uzly štítné žlázy jsou u dětí méně časté než u dospělých, ale jsou až pětkrát častěji
maligní
(zhoubné). Uzel je zjištěn pohmatem a potvrzen ultrazvukovým vyšetřením. V těchto případech je indikována biopsie a následné cytologické vyšetření.
Struma znamená zvětšení štítné žlázy nad horní hranici normy. Pokud má žláza málo jódu, který potřebuje pro tvorbu hormonů, víc se namáhá a zvětší se. Nejčastější příčinou jsou uváděny autoimunitní záněty štítné žlázy (Al Taji, 2014). Jedinec může strumu pociťovat jako překážku v krku při polykání, může vyvolávat pocity dušení a škrábání v krku.
INFORMACE PRO PEDAGOGY
-
Základem toho, aby štítná žláza dobře fungovala, je dostatek jódu v organismu. Ve většině zemí světa se nedostatku jódu preventivně předchází jeho doplňováním do stravy, především do soli a mouky. V České republice se přidává jód do kuchyňské soli, kojenecké výživy a jiných potravin.
-
Ke správnému jodovému zásobení novorozenců v České republice došlo až po speciálních opatřeních v roce 2003. Jodový dostatek u populace 6-65leté se prokazuje už od roku 2000 ((Hníková, 2005).
-
Dětem od narození do 5 let se doporučuje denní dávka 90 mikrogramů jódu, dětem 6 až 12 let 120 mikrogramů jódu/den. Pozor na předávkování jódem, může vést k hyperfunkci štítné žlázy (Al Taji, 2014).
-
Pokud děti trpí vrozeným onemocněním štítné žlázy, jsou většinou léčeny a při dodržování všech zásad nemají vážné zdravotní komplikace. Bez štítné žlázy se žít dá, ale bez jejích hormonů ne.
-
Největší množství jódu obsahují mořské ryby, krevety, řasy a další plody. Z ryb dále sleď, treska, makrela, losos. Jódu také hojně obsahují maliny, citrony, rybíz, rajčata, bazalka, višně aj. Důležitým zdrojem jódu je kravské mléko a sýry.
-
Dítě s onemocněním štítné žlázy by se mělo vyhnout nadměrné konzumaci některého ovoce, např. jahody a broskve, nebo zelenině jako je pekingské zelí, kedlubna, růžičková kapusta, květák, brokolice a ředkev. Nevhodná je také konzumace sóji, burských a piniových oříšků. Nebezpečná je také rychlená zelenina a ovoce, které obsahují fungicidy.
-
Světové výzkumu poukazují na to, že počet onemocnění štítné žlázy stále roste. Může souviset s nezdravým životním stylem, se stresem a kouřením, se zvýšeným množstvím chemikálií ve stravě a v nápojích. Narůstá také počet autoimunitních onemocnění štítné žlázy, kdy si organismus tvoří protilátky proti vlastní štítné žláze a tím ji poškozuje.
-
Doporučuje se tedy vést děti k dostatečnému pohybu, zbavovat se stresu, žít v souladu s přírodou a naučit je kvalitně odpočívat. Nezbytný je dostatek vlákniny a vitamínů, udržování si správné hmotnosti, omezení příjmu tuků, cukrů a vyhýbat se překyselení organismu.
ZDROJE
-
Al TAJI, E., HNÍKOVÁ, O. Tyreopatie v dětství a adolescenci. Dostupné z: www.pediatriepropraxi.cz, 15/2014.
-
FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Brno: Paido, 2012.
-
HNÍKOVÁ, O. Kongenitální hypotyreóza. Dostupné z: www.pediatriepropraxi.cz, 3/2005.
-
KLENER, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Karolinum, Galén, 2006.
-
LÍMANOVÁ, Z. Onemocnění štítné žlázy bude i v budoucnosti celoživotní. Praha: Zdraví plus, 2012, s. 21.

Související dokumenty