Není slůvko jako slůvko

Vydáno: 3 minuty čtení

Kniha – pracovní sešit už na první pohled láká děti k prohlédnutí a rodiče nebo pedagogy k přečtení. Publikace však není určena jen na čtení, ale především na společné hry, povídání a rozvoj všech oblastí předškolních dětí. Logopedické hrátky jako kvalitní logopedická prevence zahrnují celé spektrum dovedností potřebných ke správnému vývoji řeči.

Není slůvko jako slůvko
Autor: Kateřina Slezáková; nakladatelství Portál, 2023

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Povinné předškolní vzdělávání
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí