Nároky zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahu

Vydáno:

Při skončení pracovněprávního vztahu vznikají zaměstnanci i zaměstnavateli povinnosti s touto situací spojené. V tomto článku rozeberu důležité nároky zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele jim odpovídající, které v souvislosti se skončením pracovněprávního vztahu vznikají.

Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek

Při skončení pracovního poměru nebo výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání. To obsahuje:
a)
údaje o zaměstnání, tj. o jaký pracovněprávní vztah1) šlo a jak dlouho trval;

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Změna pracovního poměru
Porady v mateřské škole
Novela vyhlášky o školním stravování
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Malotřídní základní škola - legislativa
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018

Poradna

Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přespočetné hodiny
Platová třída
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Směrnice
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Smlouva
Úvazek
Úvazek
Výpověď
Výpověď