Milé ředitelky mateřských škol!

Vydáno:

Oslovuji vás počátkem druhého pololetí. Nahlíženo optikou školního roku vstupujete do jeho druhé poloviny, která, jak už jistě víte, je kratší a rychleji ubíhající. Společně ovšem stojíme na startu cyklu článků určených právě vám ve Speciálu pro mateřské školy.

Milé ředitelky mateřských škol!
PhDr.
Václav
Trojan
Ph.D.
ředitel Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF UK
Vím, že vaše práce není lehká, a společně s dalšími autory tohoto Speciálu bych vám chtěl alespoň trochu pomoci. Škole každý rozumí, vždyť jsme do ní všichni chodili, a řadě lidí (zejména těch černobílých) to stačí jako plná kvalifikace k hodnotícím soudům. Navíc do mateřské školy přicházejí děti stále starších rodičů, kteří jsou logicky opatrnější a náročnější, mnohdy mají svoji představu o podobě mateřské školy, leckdy mají svéráznou, či naopak žádnou rodičovskou koncepci. K tomu vás zákonodárci poslali do neprobádaných vod dvouletých dětí, které ještě nedávno měly v péči odbornice s jinak koncipovaným vzděláním a přípravou. Na druhé straně se zvyšuje průměrný věk dětí ve vašich mateřských školách kvůli dosud stále módním a mnohdy zbytečným odkladům školní docházky, heterogenita dětí se tak rozšířila nebývale.
Mateřská škola je nenahraditelnou etapou všeobecného vzdělávání, tvoří jeho základ a logické východisko. Ono fulghumovské pojednání, že vše potřebné jsme se naučili v mateřské škole, je notoricky známé. Jen stojí za to nahlas pojmenovat, že bez pořádných základů katedrála nevyroste a předškolní vzdělávání dlouhodobě ukazuje svoji schopnost být pevným základem.
Sám nevím, kde se vzal počátek těch hloupých řečí, že si v mateřské škole s dětmi pouze hrajete a že by tuto práci zvládnul každý středoškolák. Nenechejte si tím prosím otravovat jednotlivé dny. Už dávno přece každá víte, jak hloupě a zle se umí projevovat nezralý či neschopný člověk. Cítím to už dlouho u školy základní a myslím, že se situace u vašich mateřských škol neliší – v poslední době si dost lidí do školy rádo kopne, protože je to tak jednoduché a lze to navíc halit do různých rádoby pomáhajících frází o modernitě a potřebném vývoji (nejlépe přímo k průmyslu 4.0 a výš). Společnost po škole chce, aby děti připravila na život v budoucnosti, to je správné a legitimní. Jen těžko dokážeme ovšem tuto budoucnost předvídat, proto je neskutečně odpovědná práce právě ta, kterou děláte.
Můžeme se donekonečna přít o podobu společnosti za třicet let, o technické novinky a nezbytné kompetence, které budou muset mít vaše současné děti okolo roku 2050. Osobně jsem přesvědčen, že základy vzdělání vybudované na obecně platných a dosud nezpochybněných principech pravdomluvnosti, slušnosti, pravidel, odpovědnosti a správné komunikace nevyčichnou nikdy, a je proto správné, když je budete brát na zřetel. Často i tehdy, když vás vaše okolí bude označovat za zbytečně opatrné, staromilské a nejdoucí s dobou. Vzpomínám si, jak mi před dvěma lety jedna z vás povídala o jedné mamince, která považovala za zbytečné, když jste vedla děti ke zdravení dospělých – přímo si vybavím její slova: „… paní ředitelko, vy to moc hrotíte“.
Jako zkušené odbornice totiž víte, že nedostatky z předškolního období bude dítě obtížně dohánět na základní škole, pokud se to vůbec podaří. Vy vidíte často na opačné straně časové osy, že děti měly již k vám přicházet z rodin samostatnější, více vybaveny základními a sociálními návyky a chce se po vás a vašich kolegyních, abyste tyto skutečnosti braly na vědomí a během pár měsíců dohnaly důsledky nedůslednosti někoho jiného.
Situace je zkrátka taková a je třeba se dívat dopředu. Je totiž mnoho rodičů, kteří si uvědomují vaši dobrou práci a umějí ji ocenit, je totiž mnoho dobrých a pomáhajících zřizovatelů, kteří si hýčkají svoji mateřskou školu, viditelně pomáhá i Česká školní inspekce.
Přeji vám všem pohodový rok 2019 a těším se na setkávání na stránkách našeho časopisu. Jeho obsah záleží i na vás, můj kontakt jistě rychle najdete.

Související dokumenty