Mezioborová spolupráce a včasná péče přispívá ke zlepšování vzdělávacího úspěchu dětí

Vydáno: 6 minut čtení

Na čtyři desítky poskytovatelů včasné péče a členů Platformy pro včasnou péči se sešly na dvoudenním setkání Platformy pro včasnou péči v Mostě. Součástí odborného programu byla i návštěva obce Obrnice, kde zhruba 1 600 osob žije na sídlišti, které je identifikováno jako sociálně vyloučená lokalita. Obec se také řadí mezi jedno ze tří míst v republice, kde je nejvíc exekucí na počet obyvatel. Navzdory těmto faktorům se díky cílené spolupráci místních aktérů daří zvyšovat vzdělávací úspěch obrnických dětí. Na včasné zapojení sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání již tři roky upozorňuje Platforma pro včasnou péči, která v těchto dnech zahájila kampaň. Součástí kampaně je videospot, který informuje o významu včasné péče v celém systému vzdělávání.

Mezioborová spolupráce a včasná péče přispívá ke zlepšování vzdělávacího úspěchu dětí
Kateřina
Sirotková
Platforma pro včasnou péči
„Na příkladu dobré praxe v Obrnicích lze ukázat, že díky cílené podpoře předškolního vzdělávání, spolupráci a propojenosti jednotlivých aktérů v daném mikroregionu lze zvyšovat vzdělávací úspěch sociálně znevýhodněných dětí. Inspiraci můžeme vidět především ve fungující spolupráci

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Povinné předškolní vzdělávání
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí