Mateřská škola na to nemusí být sama aneb Přínosy včasné péče

Vydáno: 11 minut čtení

Chybí vám speciální pedagog nebo etoped? Trápí vás vysoká absence některých dětí a cítíte, že komunikace s rodiči vázne? Řešíte dluhy na stravném? Nejen v těchto případech vám může pomoci Platforma pro včasnou péči, která podporuje rodiny a děti ze znevýhodněného prostředí od narození do 8 let. Jednou z činností Platformy je i spolupráce s mateřskými školami – tak, aby byl pro všechny děti bez rozdílu zajištěn přístup k předškolnímu vzdělávání.

Mateřská škola na to nemusí být sama aneb Přínosy včasné péče
Kateřina
Sirotková
koordinátorka Platformy pro včasnou péči
Včasná péče cílí na prevenci rizik
Termín včasná péče je sice obsažen v řadě vládních strategií, ale obecně příliš známý není. Význam včasné péče se dobře vysvětluje na rozdílu mezi ranou a včasnou péčí. Když se rodičům narodí dítě se zrakovým nebo jiným postižením, je rodině doporučena služba rané péče. Ta do rodiny dochází, rodičům ukáže, jak dítě nejlépe stimulovat a rozvíjet. Raná péče je dále nasměruje na potřebné odborníky, na vhodnou školu a podobně. Na druhé straně, když se narodí dítě například velmi mladé ženě, která sama prošla ústavní výchovou, často se nestane nic.
Matka se o dítě sice umí postarat, dítě

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní metodik prevence
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Školní psycholog na střední škole
Jednání výchovné komise
Adaptační kurzy
Kariérové poradenství
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Samostudium
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost