Let's play - Pojďme si hrát

Vydáno:

Víte, co je to eTwinning? Aktivita, která do vaší práce přinese novou energii, inspirace a postupy. Projekty mezinárodní spolupráce škol, které na dálku spolupracují prostřednictvím internetu a dalších informačních a komunikačních technologií, se už školy (od mateřských po střední) zabývají v Evropě více než deset let. I naše školka je jednou ze zapojených. Na mezinárodních projektech pracujeme od roku 2012. Úspěšný projekt „Kamarádi bez hranic“, který probíhal dva roky, se zabýval dopisováním jednotlivých tříd předškoláků, plněním malých úkolů a vyráběním drobných dárků. Partnerskou školkou byla MŠ Bernolákova z Námestova.

Let’s play - Pojďme si hrát
Mgr.
Radka
Bradáčová,
učitelka Mateřské školy V Lukách Rakovník a ambasadorka programu eTwinning v České republice
V letošním roce máme za sebou projekt kratší, ale co se týče mezinárodní spolupráce mnohem rozsáhlejší. Projekt Let’s play se mi podařilo vytvořit s polskou kolegyní Agatou Markiewicz a ke spolupráci jsme přizvali dalších deset učitelek předškolních dětí z Evropy. V projektu bylo zapojeno celkem devět školek. Kromě naší MŠ V Lukách Rakovník to byly školky z Polska, Rumunska, Turecka, Portugalska, Řecka, Estonska, Litvy a Lotyšska. Komunikačním jazykem byla angličtina. Tu však použily učitelky mezi sebou hlavně na začátku při zahájení spolupráce, pro děti samozřejmě projektové aktivity probíhaly v jazyce mateřském. Jaké byly hlavní cíle projektu? Získat znalosti a představu, jak vypadají školky ve spolupracujících státech, rozvoj poznání, tolerance, kreativity, sociálních schopností a dovedností, seznámení se s tradičními hrami a zábavnými aktivitami pro předškolní děti a hlavně pobavení a legrace. Hry, které jsme pro projekt volily, musely být vhodné pro věk 3-6 let a pro hraní ve školce i venku.
Projekt jsme zahájili v říjnu. První aktivitou bylo krátce a hlavně fotografiemi představit svoji školku. Bylo velmi zajímavé vidět, jak školky po celé Evropě vypadají odlišně. Děti nejvíc zaujala školka portugalská s výhledem na moře a také krásná polská školka v malé vesnici. Pro lepší orientaci dětí jsem vytvořila interaktivní mapu, kde byl přehled umístění všech spolupracujících školek.
Do konce listopadu už všechny kolegyně splnily svůj další úkol -natočit video, jak děti hrají vybranou hru, a pomocí nějakého jednoduchého nástroje vytvořit film, jehož součástí budou i v angličtině napsaná pravidla hry. Hotové filmy jsme potom sdíleli ve TwinSpace (to je virtuální třída, prostor, který v eTwinningu získá každý otevřený projekt a který je bezpečný a nepřístupný pro reklamu a nežádoucí osoby).
Potom nastala druhá a pro děti zábavnější fáze - sledovali jsme videa partnerů, snažili se odvodit a pochopit pravidla a hry jsme potom hráli. Seznámili jsme se s hrami pohybovými i hudebními. Některé byly známé nebo velmi podobné tradičním českým hrám, některé byly úplně nové, neokoukané, a tím více děti zaujaly. Celkem 8 nových her jsme postupně nafotili nebo natočili a záznamy sdíleli s partnery. V našem TwinSpace tak na konci projektu bylo přes čtyřicet malých filmů. S dětmi jsme vždy sledovali hru v originále i v pojetí zahraničních kamarádů. Zábavou nám tedy bylo nejen si hrát, ale také vidět, jak si hrají ostatní. Tyto činnosti jsme doplnili výrobou projektového portfolia, kam si všechny děti zaznamenávaly zážitky a fáze projektu - kreslily vlajky jednotlivých států, logo projektu i sebe, jak hrají některé hry. Součástí portfolia bylo také několik fotografií našich aktivit.
Koncem ledna při dokončení projektové práce jsme s kolegyněmi i dětmi provedli hodnocení. Moc nás potěšilo, že naše hra „Kompot“, kterou jsme ostatní malé Evropany naučili, byla dětmi volena jako nejoblíbenější. Naše hodnocení bylo také hravé - ze stavebnic děti na koberec sestavily obrovského smajlíka.
Cíle projektu se podařilo naplnit. Děti se pobavily, naučily novému a získaly povědomí o Evropě, o tom, že mají kamarády, s nimiž mohou sdílet něco společného. Některé hry, které jsme se naučili, se staly velmi oblíbenými a děti je rády hrají i po skončení práce na projektu. I pro učitelky měl projekt velký přínos. Zlepšily své dovednosti v oblasti práce s ICT i informovanost o předškolní výchově v jiných státech. A to je to, co eTwinning může přinést. Kromě zábavy vždy i poučení a možnost růstu. Pokud vás aktivita eTwinning zaujala, více informací najdete na www.etwinning.cz.

Související dokumenty