Kritéria pro přijímání do mateřských škol

Vydáno: 10 minut čtení

Na veřejného ochránce práv se obracejí rodiče, kteří mluví o neférovosti přijímání dětí do mateřských škol. Často se dotazují, zda je vůbec možné některá kritéria používat. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol a rozebral je v doporučení k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry shrnul ve sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství. Blíže se jim věnuje také tento článek.

Kritéria pro přijímání do mateřských škol
Mgr.
Barbora
Votoupalová
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Školský zákon stanovuje
povinnost přednostně přijmout děti starší tří let, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.
1) Jedná se o tzv. spádové děti. Kromě tohoto pravidla zákon nedává žádný návod pro použití dalších kritérií. Nejvyšší správní soud k této problematice uvedl, že kritéria mají být předem stanovená, rovně uplatňovaná, logická a nediskriminační.2)
Zákon fakticky rozlišuje tři různé režimy přijímání dětí do mateřských škol. Jde o režim dětí s povinností předškolního vzdělávání (tj. pětileté a starší), režim dětí s právem přednostního přijetí (tj. tříleté a starší) a režim ostatních dětí. Přípustn

Související dokumenty

Pracovní situace

Dopady povinného předškolního vzdělávání
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Dohled v předškolním vzdělávání
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Porady v mateřské škole
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Přijetí cizince do základní školy
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost